A fost semnat contractul de finanțare pentru depozitul ecologic de deşeuri al Clujului

A fost semnat contractul de finanțare pentru depozitul ecologic de deşeuri al Clujului
Contractul de finanțare vizând fazarea proiectului „Sistem de Management Integrat al Deșeurilor (SMID) în județul Cluj” (etapa a II-a) și a cheltuielilor legate de implementarea acestuia a fost semnat luni de președintele Consiliului Județean (CJ) Cluj.

„Ceea ce e cu adevărat important e faptul că am reușit deblocarea acestui proiect de o importanță strategică și punerea lui pe făgașul normal. La fel de important este însă și faptul că am reușit continuarea implementării proiectului cu finanțare europeană nerambursabilă, cu toate beneficiile ce decurg de aici", a declarat președintele CJ Cluj, Alin Tișe.

Prin implementarea proiectului SMID, CJ va continua investițiile începute în faza I în sectorul de gestionare a deșeurilor, prin completarea, respectiv extinderea infrastructurii existente în domeniu, investiții care să conducă la dezvoltarea unui sistem de management integrat al deșeurilor în care să fie atinse toate standardele de conformitate cu cerințele UE referitoare la protecția mediului.

În cadrul fazei a II-a se vor realiza o serie de activități care vor contribui la atingerea obiectivului general al proiectului SMID prin realizarea colectării, transportului, tratării și depozitării deșeurilor din județul Cluj. În ceea ce privește colectarea și transportul deșeurilor, vor fi achiziționate 38 de presocontainere și 14 camioane cu sistem de ridicare pentru cele trei stații de transfer, respectiv vor fi edificate drumurile de acces la aceste obiective.

În ceea ce privește componenta de tratare a deșeurilor, în cadrul a II-a vor fi finalizate lucrările rămase de executat la stația de sortare, respectiv la stația de tratare mecano-biologică a deșeurilor din incinta CMID, al căror stadiu de realizare e de 65%.

Referitor la depozitarea deșeurilor, se vor realiza lucrările de remediere precum și cele rămase neexecutate în cadrul fazei I la depozitul de deșeuri de 7,7 ha din incinta CMID, la care se vor adăuga dotările cu echipamentele necesare. Valoarea fazei a II-a este de 199 de milioane de lei, din care 116 milioane finanțare din fonduri europene nerambursabile.

În cadrul fazei I a proiectului SMID, finanțat prin Programul Operațional Sectorial Mediu 2007-2013, au fost realizate mai multe activități care au vizat construirea celor trei stații de transfer deșeuri de la Huedin, Mihai Viteazu și Gherla, construirea stației de sortare, respectiv a celei de tratare mecano-biologică a deșeurilor din incinta CMID, edificarea drumului de acces la CMID, achiziționarea de echipamente specifice (pubele, unități compostoare, containere).

Faza a II-a a proiectului "SMID în județul Cluj" va fi finanțată prin Programul Operațional Infrastructură Mare 2014-2020 și va avea rolul de a continua dezvoltarea infrastructurii de gestionare a deșeurilor în cadrul proiectului SMID, prin eliminarea problemelor de mediu și a celor operaționale asociate generării și managementului deșeurilor în județ, în vederea conformării cu prevederile acquis-ului european şi a angajamentelor asumate pentru sectorul de mediu.

Loading...
Comenteaza