Cine prioritizează proiectele europene ale Primăriei

Cine prioritizează proiectele europene ale Primăriei
Trei persoane constituie celula care are datoria să prioritizeze proiectele Primăriei.

Consiliul Local a aprobat, săptămâna trecută, înfiinţarea la Cluj a unui organism care se numeşte Autoritate Urbană (AU). Principalul rol este acela de a prioritiza şi de a selecta proiectele locale ce urmează să fie finanțate în cadrul Axei Prioritare nr. 4 a Programului Operaţional Regional 2014-2020.

Din Autoritatea Urbană ar urma să facă parte trei persoane. Reglementările Uniunii Europene arată şi cine ar urma să facă parte din noul organism. Primarul trebuie să desemneze cel mult opt funcţionari publici din subordinea sa, dar s-a stabilit că vor fi numai trei; AU ar mai urma să cuprindă cel mult trei reprezentanţi ai Asociaţiei de Dezvoltare Intracomunitară (Zona Metropolitană Cluj) şi doi de la Consiliul Judeţean.

"Noi avem multe proiecte, cineva trebuie să le prioritizeze", a declarat Emil Boc.

Deocamdată, Boc nu a stabilit cine va face parte din organismul de prioritizare a investiţiilor europene. Surse din Primărie spun însă că angajaţii nu se înghesuie să facă parte din AU. Membrii Autorității Urbane vor primi un spor lunar fix la salariu, similar celor de care beneficiază personalul din administrația publică centrală și locală cu atribuții în implementarea proiectelor cu finanțare nerambursabilă. Atât că activitatea AU este mai scurtă decât implementarea efectivă a proiectelor, aşadar veniturile suplimentare ar urma să se întindă pe o perioadă mai scurtă.

Din cine se compune AU

Iată cum ar trebui să arate componenţa AU, potrivit articolul 7.4. din Regulamentul (UE) nr. 1301/2013 cu privire la Fondul European de Dezvoltare Durabilă:

a) Maxim 8 reprezentanți ai UAT municipiu reședință de județ, nominalizați prin dispoziție a primarului, din cadrul următoarelor structuri ale primăriei:
- Direcția Tehnică/Investiții;
- Direcția Arhitect-șef/Urbanism;
- Direcția Programe/Management de Proiecte;
- Direcția Economică;
- Direcția Patrimoniu;
- Direcția de Asistență Socială.

b) Maxim 3 reprezentanți ai ADI zonă metropolitană - nominalizați prin dispoziție a reprezentantului legal al ADI (doar în cazul în care Strategia Integrată de Dezvoltare Urbană -SIDU și documentul justificativ FESI 2014- 2020 se elaborează la nivelul zonei metropolitane), sau reprezentanți ai UAT din zona urbană funcțională a municipiului cu care s-a semnat un acord de parteneriat (dacă nu există o ADI constituită), nominalizați prin dispoziție a reprezentantului legal al UAT;

c) Maxim 2 reprezentanți ai Consiliului Județean, nominalizați prin dispoziție a președintelui, de la nivelul Direcțiilor Programe/Dezvoltare, respectiv Tehnic/Investiții (doar în cazul în care SIDU și Documentul Justificativ FESI 2014-2020 se elaborează la nivelul zonei metropolitane/zonei urbane funcționale).

 

Loading...
Comenteaza