CJ Cluj contraatacă: dacă Salprest ar fi respectat obligaţia pe care o avea, gunoaiele nu ar trebui să fie transportate în Alba sau Bihor

CJ Cluj contraatacă: dacă Salprest ar fi respectat obligaţia pe care o avea, gunoaiele nu ar trebui să fie transportate în Alba sau Bihor
La o zi după ce conducerea Salprest a susţinut că afirmaţiile făcute de Consiliul Judeţean (CJ) Cluj cu privire la existenţa unei cantităţi suplimentare de deşeuri pe rampa de la Pata Rât sunt unele tendenţioase, reprezentanţii forului administrativ judeţean au venit cu o contrareacţie.

Autorităţile judeţene clujene ţin să precizeze că Salprest Rampă avea obligaţia să respecte o Autorizaţie de Mediu conform căreia trebuia să elimine deşeurile menajere reziduale la depozite de deşeuri autorizate, şi nicidecum pe fostul amplasament aferent depozitului neconform de la Pata Rât.

În situaţia în care aceasta ar fi fost respectată, "nu s-ar fi ajuns la situaţia în care deşeurile să trebuiască transportate în judeţele Alba sau Bihor, deşeurile putând fi depozitate în continuare în aceeaşi locaţie".

"Am considerat a fi necesar să contracarăm aceste acuzaţii nejustificate, însă începând din acest moment vom răspunde doar organelor abilitate, preocuparea noastră fiind exclusiv aceea de a duce la bun sfârşit contractul de finanţare pentru finalizarea SMID şi, în acelaşi timp, de a identifica, în limita competenţelor care ne revin şi a prevederilor legale, soluţii cu care să venim în sprijinul autorităţilor responsabile de asigurarea măsurilor tranzitorii, pentru a putea debloca această situaţie, în beneficiul locuitorilor judeţului Cluj", a declarat preşedintele CJ Cluj, Mihai Seplecan.

Mai jos redăm conţinutul integral al punctului de vedere remis de reprezentanţii Consiliului Judeţean Cluj:

"Ca urmare a comunicatului de presă transmis de către conducerea societăţii SALPREST RAMPĂ SA, din dorinţa unei corecte informări a publicului, Consiliul Judeţean Cluj formulează următoarele precizări:

1.În primul rând, trebuie făcută foarte clar distincţia între depozitul neconform de deşeuri de la Pata Rât, care se află în domeniul public al municipiului Cluj-Napoca şi rampa de stocare temporară care aparţine societăţii SALPREST RAMPĂ SA.

În ceea ce priveşte termenul de sistare a acestui depozit neconform, el a fost stabilit prin Hotărârea Guvernului nr. 349/2005 privind depozitarea deşeurilor, astfel încât se cunoştea încă de acum 10 ani acest termen.

Afirmaţia referitoare la obligaţia deschiderii primei celule a CMID este total eronată întrucât Consiliul Judeţean Cluj a încheiat contractul pentru realizarea Centrului de Management Integrat al Deşeurilor în anul 2012, fapt cunoscut, de altfel, de către toate autorităţile locale, în calitatea acestora de membre ale Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară Eco-Metropolitan. Rezultă deci, în mod mai mult decât evident, faptul că nu avea cum să se deschidă prima celulă a CMID în anul 2010, atâta vreme cât contractul însuşi în acest sens a fost încheiat în anul 2012. Totodată, trebuie reamintit faptul că Acordul de Mediu nr. 18 - NV6, din 12.08.2010, la punctul 6.5, stipulează foarte clar faptul că, până la realizarea primei celule a depozitului, stocarea temporară a deşeurilor nevalorificabile se va realiza pe o platformă impermeabilizată amplasată în vecinătatea depozitului Pata Rât.

2.Construirea CMID este, într-adevăr, obligaţia Consiliului Judeţean Cluj, pe care acesta o va finaliza, însă doar cu respectarea strictă a legii. În acest context însă, nimic nu poate justifica o depozitare ilegală a deşeurilor menajere, până la finalizarea proiectului.

3.Agenţia Naţională de Mediu nu a solicitat niciodată în scris Consiliului Judeţean Cluj construirea unei rampe provizorii în interiorul amplasamentului aferent CMID. Mai mult decât atât, actele de reglementare urbanistică (acord de mediu, PUZ, PUG), interzic amenajarea unei construcţii temporare în interiorul amplasamentului de 64 hectare aferent CMID.

4.Societatea SALPREST RAMPĂ avea obligaţia să respecte Autorizaţia de mediu nr. 165/16.05.2012, revizuită în data de 12.06.2013, conform căreia trebuia să elimine deşeurile menajere reziduale la depozite de deşeuri autorizate şi nicidecum pe fostul amplasament aferent depozitului neconform de la Pata Rât - depozitarea fiind sistată în anul 2010. Mai mult decât atât, această autorizaţie era valabilă până la data de 16.05.2022.Astfel, în situaţia în care aceasta ar fi fost respectată, nu s-ar fi ajuns la situaţia actuală în care deşeurile să trebuiască transportate în judeţele Alba sau Bihor, deşeurile putând fi depozitate în continuare în aceeaşi locaţie.

5.Existenţa unor cantităţi suplimentare de deşeuri depozitate ilegal reprezintă o constatare a antreprenorului care se ocupă de închiderea şi ecologizarea depozitului neconform de la Pata Rât, făcută în baza acestui contract, şi nicidecum acuze formulate de către Consiliul Judeţean Cluj.

6.Consiliul Judeţean Cluj nu a făcut niciodată referire la o persoană individuală, în comunicatul de presă al instituţiei fiind vizată o problemă punctuală, nu o persoană anume, individual determinată. Pentru acest motiv, regretăm această situaţie incalificabilă în care este adus în discuţie numele unei persoane decedate la care Consiliul Judeţean Cluj nu a făcut niciun fel de referire.

7.În ceea ce priveşte intenţia SALPREST RAMPĂ de a solicita unei firme determinarea suprafeţei şi a cantităţilor de deşeuri de pe depozitul de la Pata Rât, societatea are libertatea deplină de a face acest lucru, fără însă ca rezultatul acestei lucrări să fie opozabil judeţului Cluj.

Reamintim în acest context faptul că, potrivit Protocolului aprobat prin HCL nr. 334 din 18.09.2014 şi, respectiv, prin HCJ nr. 244 din 29.09.2014, încheiat cu SC SALPREST RAMPĂ, la art. 3.1,f, se stipulează foarte clar obligaţia acesteia de „a nu permite depozitarea deşeurilor şi de a nu depozita deşeuri pe suprafaţa depozitului neconform sistat în suprafaţă de 18,208 hectare, identificat cu nr. topo 298780".

Totodată, societatea avea obligaţia "să supravegheze şi să asigure prin mijloace proprii paza perimetrului depozitului neconform sistat până la finalizarea demersurilor efectuate de către Consiliul Judeţean Cluj pentru achiziţionarea serviciilor de pază pentru acest obiectiv". Finalizarea de către Consiliul Judeţean a licitaţiei pentru serviciile de pază a coincis cu momentul finalizării licitaţiei privind închiderea şi ecologizarea depozitului neconform, SC Salprest Rampă asigurând paza până în acel moment".

Miercuri, Consiliul Judeţean Cluj a făcut publică o informare a asocierii Nordconforest SA - SC Finara Consult SRL- SC Interdevelopment SRL, antreprenorul primului lot al proiectului de închidere şi ecologizare a depozitelor neconforme de deşeuri urbane din judeţ, privind existenţa a 541.300 mc de deşeuri depozitaţi ilegal pe rampa de la Pata Rât de Salprest Rampă. 

A doua zi, conducerea companiei au susţinut că afirmaţiile făcute de preşedintele forului adminitrativ judeţean sunt unele tendenţioase, "făcute cu scopul de a ne discredita şi de ascunde incompetenţa CJ Cluj".

Loading...
Comenteaza