Faţă nouă pentru Palatul Banffy

Faţă nouă pentru Palatul Banffy
Consiliul Judeţean (CJ) a aprobat în ultima şedinţă documentaţia pentru proiectul “Restaurarea - Refuncţionalizarea clădirii Muzeului de Artă, Palatul Banffy din municipiul Cluj-Napoca”. Având în vedere că finanţarea proiectului se va face din fonduri europene, prin Programul Operaţional Regional (POR), Consiliul Judeţean va participa, ca şi cofinanţator, cu o sumă de peste 700.000 de lei.

Valoarea eligibilă a întregului proiect privind restaurarea şi refuncţionalizarea clădirii Muzeului de Artă, cunoscut ca şi Palatul Banffy, din Piaţa Unirii, se ridică la 35.169.189 de lei fără TVA (aproape zece milioane de euro – n. red.).

Din această sumă, contribuţia Uniunii Europene este de peste 29.893.811 de lei,  reprezentând 85% din valoarea eligibilă a proiectului. Un procent de 13%, adică 4.571.994 de lei, se va aloca din bugetul de stat. în afară de cei 2% din valoarea eligibilă a proiectului,

Consiliul Judeţean, ca şi beneficiar al proiectului (este administratorul direct al Muzeului de Artă – n. red.) va trebui să suporte şi cheltuielile neeligibile în valoare de 6,6 milioane de lei, sumă care reprezintă TVA şi care se va aloca eşalonat, pe patru ani.

 

Conform documentaţiei avizate de Consiliul Judeţean, după finalizarea lucrărilor, Muzeul de Artă ar urma să dispună de o mulţime de noi spaţii expoziţionale, administrative sau de altă natură.

 

Suprafaţa totală restaurată va fi, la finalul proiectului, de 3.983 mp. Numărul sălilor de expoziţie, 44 (1.886 mp) în prezent, va ajunge la 45 (2.297 mp). Vor fi realizate şi două săli de conferinţă cu o arie totală de 183 mp. Numărul birourilor administrative va creşte de la 12 (279 mp) la 13 (342 mp).

La fel se va întâmpla şi cu depozitele muzeului, în număr de 9 (359 mp) la ora actuală, urmând să ajungă la 18 (504 mp) la finalul proiectului de restaurare şi refuncţionalizare. De asemenea, vor fi achiziţionate echipamente pentru protecţia obiectivelor de patrimoniu: opt echipamente de climatizare, 32 de echipamente de protecţie împotriva incendiilor (faţă de 29, câte sunt în prezent) şi un sistem antiefracţie.

In plus, vor fi amenajate opt locuri speciale de acces pentru persoanele cu mobilitate redusă. în cele din urmă, CJ estimează că, la finalul proiectului de restaurare, numărul de vizitatori va creşte cu circa 10%.

 

Administraţia judeţeană a pregătit documentaţia pentru lucrările la restaurarea Muzeului de Artă pentru a fi depusă cu cerere de finanţare în cadrul Axei Prioritare 5 – Dezvoltarea durabilă şi promovarea turismului, domeniul major de intervenţie 5.1. - Restaurarea şi valorificarea durabilă a patrimoniului cultural, precum şi crearea / modernizarea infrastructurilor conexe.

Obiectivul general al proiectului este creşterea numărului de turişti, prin valorificarea potenţialului turistic cultural local pe piaţa turistică naţională şi internaţională. Iar obiectivele specifice se referă la consolidarea şi refuncţionalizarea Palatului Bánffy, precum şi la crearea condiţiilor tehnice necesare expunerii optime a obiectelor artistice ale Muzeului de Artă.

Pentru atingerea obiectivelor proiectului se vor desfăşura activităţi de consolidare a fundaţiilor, a zidurilor fisurate, a coşurilor de fum, a bolţilor fisurate, a învelitorilor şi şarpantei. Lucrările de restaurare vizează tencuirea zidurilor de la parter, remontarea, repararea şi completarea pardoselii, restaurarea tâmplăriilor originale şi a decorurilor rococo şi restaurarea scărilor de piatră.

Lucrările se vor derula în cinci etape: prima va dura 15 luni, următoarele două, câte şase luni, iar ultimele două, câte nouă luni, astfel ca, la final, muzeul să beneficieze de spaţii pentru expoziţii temporare şi permanente, spaţii pentru concerte, conferinţe, simpozioane, spaţii administrative, inclusiv bibliotecă şi arhivă, depozite, circulaţii, grupuri sanitare, garderobe, spaţii tehnice de deservire, pază şi utilităţi, toate de nivel european.

Loading...
Comenteaza