Companiile clujene de pe bursă, radiografiate pe internet

Companiile clujene de pe bursă, radiografiate pe internet
Website-urile Banca Transilvania (BT) şi BRK Financial conţin mai multe informaţii relevante pentru investitori, iar Armătura şi Construcţii Napoca sunt cel mai deficitare la acest capitol dintre societăţile locale listate la Bursa de Valori Bucureşti (BVB).

Site-ul Armătura (1 punct din 10, fără răspuns la e-mail) nu este cotat cu niciun punct forte. Secţiunea istoric nu a mai fost actualizată de şase ani, conţinând un plan de investiţii finalizat în 2010, nu există informaţii despre dividende sau guvernanţa corporativă. În versiunea engleză conţinutul este majoritar în română, iar în cea germană niciun document nu este tradus. Noutăţile pentru investitori nu sunt disponibile, iar informaţiile pentru aceştia, greu de identificat. Structura site-ului este greu de utilizat, iar informaţiile, dificil de găsit. 
 
BT (8 puncte din 10, răspuns la e-mail în 27 min.) are o secţiune dedicată de guvernanţă corporativă, informaţii pentru investitori disponibile şi segmentate pe ani (adunări ale acţionarilor, rapoarte curente, calendar financiar). Evoluţia preţurilor la acţiuni este menţionată într-o subsecţiune separată, iar datele despre acţionariat, conducere şi CV-urile membrilor consiliului de administraţie sunt şi ele prezente. Secţiunea investitori este mai greu de găsit pe site, iar unele rapoarte includ date neactualizate sau regăsibile doar în anumite limbi.  
 
Carbochim (1,7 puncte din 10, fără răspuns la e-mail) are ca puncte forte informaţiile pentru investitori disponibile (AGA, calendar financiar, rapoarte curente), iar ca deficienţe, lipsa informaţiilor sau documentelor despre guvernanţa corporativă, dividende, CV-urile administratorilor. Producătorul de materiale abrazive nu menţionează că este listat la BVB, nu oferă informaţii despre preţul acţiunilor, simbolul bursier şi nici legătură către secţiunea emitentului de la bursă. Site-ul are deficienţe la versiunea în engleză, iar căutarea documentelor e dificilă.
 
Societatea de materiale de construcţii Cemacon (4,2 puncte din 10, fără răspuns la e-mail) pune la dispoziţie pe site informaţiile financiare pentru fiecare an, cele pentru investitori sunt segmentate în consecinţă, CV-urile membrilor CA fiind şi ele accesabile. În schimb, datele despre „evoluţie” sunt vechi la producătorul de cărămizi, structura acţionariatului nu este datată, lipsind informaţiile cu privire la dividende, preţul acţiunilor, simbolul bursier, iar versiunea în engleză este deficitară. 
 
Construcţii Napoca (1 punct din 10, niciun răspuns) afişează numele şi persoanele desemnate pentru relaţia cu investitorii, informaţiile financiare disponibile pentru fiecare an (raportări trimestriale, semestriale, anuale), precum şi informaţiile pentru investitori. Constructorul clujean nu are o versiune în engleză, secţiunea pentru investitori nu este bine structurată, apărând doar o listă de documente plasate în ordine cronologică. Nu se regăsesc date despre guvernanţa corporativă, dividende, CV-urile administratorilor şi doar unele documente sunt şi în engleză.  
 
Platforma online a BRK Financial (6,5 puncte din 10, răspuns la e-mail în 1 oră) conţine rapoartele financiare, informaţiile pentru investitori, CV-urile administratorilor, iar secţiunea „De ce BRK Financial Group” are o secţiune dedicată guvernanţei corporative care include declaraţia „aplici sau explici” şi codul de guvernanţă. La acţionariat compania menţionează eronat că acţiunile sunt incluse în indicii BET, BET-C şi BET-XT. Lipsesc preţul acţiunilor, dividendele.
 
Dezvoltatorul Transilvania Construcţii (5,5 puncte din 10, niciun răspuns la e-mail) a fost punctat pentru uşurinţa cu care se găsesc pe portalul său informaţiile referitoare la relaţia cu investitorii, acurateţea informaţiilor disponibile, uşurinţa în utilizare şi faptul că reiese clar că este o companie listată. Mai puţin apreciate au fost guvernanţa corporativă, informaţiile despre categoria de acţiuni, lipsa CV-urilor administratorilor şi a dividendelor.

BVB a publicat cea de-a două ediţie a „Cartei albe a comunicării companiilor listate”, o evaluare care are rolul de a analiza calitatea şi acurateţea informaţiilor puse la dispoziţia investitorilor de către companiile listate pe piaţa principală.
 
Scopul acesteia este să arate cele mai bune practici ale companiilor emitente atunci când vine vorba de comunicarea cu investitorii, dar şi să identifice punctele slabe pentru a le oferi companiilor suficiente informaţii astfel încât acestea să poată să îşi îmbunătăţească paginile de internet şi modul în care interacţionează cu investitorii.
 
Evaluarea a fost realizată în perioada 10 aprilie - 4 mai  şi a inclus 83 de companii listate pe piaţa principală a BVB. Obiectivul evaluarii a fost extins şi s-a axat pe calitatea răspunsului şi informaţiilor transmise pe e-mail de către departamentele dedicate relaţiei cu investitorii. Studiul a inclus şi verificarea implementării recomandărilor din prima evaluare care a avut loc în iunie 2016.
 
Analiza folosită a constat în aplicarea unei evaluări calitative şi a unei matrici de evaluare. În timp ce evaluarea calitativă s-a concentrat pe evidenţierea punctelor ţări şi a punctelor slabe identificate pe paginile de internet ale emitenţilor, matricea de evaluare a fost folosită pentru a măsura, prin metode comparabile, calitatea comunicării în relaţia cu investitorii.  
 
Toţi emitenţii au fost notaţi folosind o scară de 10 puncte care a acoperit aspecte printre care uşurinţa utilizării website-urilor de către utilizatori, uşurinţa localizării informaţiilor specifice relaţiei cu investitorii, acurateţea informaţiilor publicate, informaţii despre listarea companiei la bursă, promptitudinea şi acurateţea răspunsurilor trimise prin e-mail pe subiecte ce ţin de relaţia cu investitorii.
 
Printre concluzii se numără următoarele: la momentul evaluării, 4 emitenţi nu aveau site-urile operaţionale, 52 din cei 83 de emitenţi (63%) au secţiunea de relaţii cu investitorii atât în română, cât şi în engleză, 39 din cei 83 de emitenţi (47%) au răspuns cererilor trimise în mod anonim prin care li se solicitau detalii cu privire la politica de dividende şi la rezultatele financiare aferente primului trimestru, iar 9 au transmis răspunsuri deficitare, 24 de emitenţi şi-au îmbunătăţit website-urile din iunie anul trecut, când a avut loc prima evaluare, până acum.
 
În ceea ce priveşte rezultatele din matricea de evaluare, 39 de companii (47%) au obţinut un punctaj mai mic de 4, în timp ce 8 companii au avut un scor de 9 sau peste şi conduc în clasamentul emitenţilor care oferă cea mai bună experienţă în relaţia cu investitorii.  
 
Pentru a veni în sprijinul companiilor care doresc să îmbunătăţească starea actuală a website-urilor lor, BVB va organiza un atelier gratuit pentru companiile listate pe teme precum digitalizare, marketing digital şi guvernanţă corporativă. Toate companiile incluse în evaluare vor primi o invitaţie de a participa la acest atelier însoţită de o scrisoare care va sublinia punctele slabe ale website-urilor, dar şi sugestii de îmbunătăţire a acestora.

Top 10 naţional

Biofarm............9,7 p
Romgaz...........9,7 p
SIF 1................9,7 p
Conpet.............9,5 p
BVB..................9,2 p
Petrom.............9,2 p
Proprietatea......9,2 p
Transgaz...........9,2 p
SIF 3................8,7 p
Teraplast...........8,7 p
 
Sursa: BVB

Loading...
Comenteaza