Hidroelectrica şi-a schimbat şefii. Agliceru nu mai este director

Hidroelectrica şi-a schimbat şefii. Agliceru nu mai este director
Consiliul de supraveghere al societăţii a numit trei noi membri în directoratul Hidroelectrica: preşedinte, Bogdan Nicolae Badea, membrii Marian Bratu şi Mihai-Val Zdru.

Doi din noii membri ai directoratului, Badea şi Bratu, provin din Hidroelectrica şi au ocupat funcţii de  top management în companie, respectiv manager de departament management de proiect în cadrul direcţiei investiţii şi manager departament mentenanţă, având expertiză în activitatea de investiţii, producţie şi mentenanţă a societăţii. Zdru a ocupat poziţia de director direcţie acces reţea la Transelectrica.
 
Priorităţile noii echipe a directoratului sunt implementarea unui management strategic care să conducă la dezvoltarea durabilă a societăţii, utilizarea eficientă a resurselor hidroenergetice în vederea maximizării producţiei şi menţinerea unui nivel ridicat al profitului; asigurarea unei disponibilităţi ridicate a capacităţilor de producere a energiei electrice, în condiţiile funcţionarii în siguranţă a instalaţiilor şi echipamentelor din amenajările hidroenergetice
 
Alte ţinte sunt identificarea urgenţă a unor soluţii viabile pentru investiţiile istorice cu funcţiuni complexe aflate în gestiunea societăţii; urgentarea reorganizării societăţii Hidroserv şi redresarea financiară a acesteia; accelerarea procesului de listare la bursă a Hidroelectrica; implementarea principiilor de guvernanţă corporativă şi nu în ultimul rând, consolidarea dialogului cu partenerul social.
 
Foştii membri ai directoratului, Ovidiu Agliceru (ex-director general), Petronel Chiriac şi Iulian Tudor îşi vor continua activitatea în cadrul societăţii, pe posturile ocupate înainte de îndeplinirea funcţiilor în directorat şi vor contribui alături de nouă echipa managerială la optimizarea rezultatelor societăţii. 

Loading...
Comenteaza