Schimbări în impozitarea veniturilor de la 1 ianuarie

Schimbări în impozitarea veniturilor de la 1 ianuarie
Din 1 ianuarie se aplică prevederile legii nr. 227/ 2015 , modificată prin ordonanţa de urgenţă a guvernului. nr. 50/2015, la impozitarea veniturilor din drepturi de proprietate intelectuală, informează Direcţia Regională a Finanţelor Publice Cluj.

Venitul net din drepturile de proprietate intelectuală se stabileşte prin scăderea din venitul brut a cheltuielilor determinate prin aplicarea cotei de 40% asupra venitului brut. Contribuabilii care obţin venituri din drepturi de proprietate intelectuală au dreptul să opteze pentru determinarea venitului net în sistem real.
 
Impozitul care trebuie reţinut se stabileşte prin aplicarea cotei de impunere de 10% la venitul brut. Impozitul astfel reţinut se plăteşte la bugetul de stat până la data de 25 inclusiv a lunii următoare celei în care a fost plătit venitul. În acest caz, persoana fizicã va depune declaraţia privind venitul realizat până la data de 25 mai inclusiv a anului urmãtor celui de realizare a venitului.
 
Contribuabilii care realizează venituri din drepturi de proprietate intelectuală şi s-a făcut reţinerea la sursă de plătitorul de venit în cotă de 10% pot opta pentru stabilirea impozitului pe venit ca impozit final în cotă de 16%. 
 
Impozitul pe venit se calculează prin reţinere la sursă la momentul plăţii veniturilor de către plătitorii veniturilor care au obligaţia de a conduce evidenţă contabilă, prin aplicarea cotei de 16% asupra venitului brut din care se deduce cota forfetară de cheltuieli, după caz, şi contribuţiile sociale obligatorii reţinute la sursă. 
 
Impozitul calculat şi reţinut reprezintă impozit final şi se plăteşte la bugetul de stat până la data de 25 inclusiv a lunii următoare. Dacă se opteazã pentru impozit final de 16%, persoanele fizice nu mai au obligaţia depunerii declaraţiei privind venitul realizat în anul următor celui în care realizeazã venitul. 
 
Persoanele fizice care realizează venituri din drepturi de proprietate intelectuală pentru care impozitul pe venit se reţine la sursă datorează contribuţii de asigurări sociale individuale în cursul anului, sub forma plăţilor anticipate, plătitorii de venituri având obligaţia calculării, reţinerii şi plăţii sumelor respective.
 
Pentru persoanele menţionate, obligaţiile reprezentând contribuţia individuală de asigurări sociale se calculează prin aplicarea cotei individuale de contribuţie de asigurări sociale asupra diferenţei rezultate dintre venitul brut si cota deductibilă de 40%, se reţin şi se plătesc de către plătitorul de venit până la data de 25 inclusiv a lunii următoare. Încadrarea în plafonul lunar reprezentând echivalentul a de cinci ori câştigul salarial mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurărilor sociale de stat se efectuează de către plătitorul de venituri. 
 
Pentru persoanele fizice care realizează venituri din drepturi de proprietate intelectuală, pentru care impozitul pe venit se reţine la sursă, baza lunară de calcul a contribuţiei de asigurări sociale de sănătate o reprezintă diferenţa dintre venitul brut şi cheltuiala deductibilă de 40%.
 
Au obligaţia de a efectua plăţi anticipate cu titlu de contribuţii de asigurări sociale de sănătate plătitorii de venituri pentru persoanele fizice care realizează venituri din drepturi de proprietate intelectuală,  impozitate în regim de reţinere la sursă
 
Pentru veniturile realizate începând cu 1 ianuarie 2017, baza lunară de calcul a contribuţiei de asigurări sociale de sănătate la venituri din drepturi de proprietate intelectuală nu poate fi mai mare decât valoarea a de cinci ori câştigul salarial mediu brut , în vigoare în luna pentru care se datorează contribuţia.
 
În 2016, persoanele care realizează venituri din drepturi de proprietate intelectuală nu datorează contribuţie de asigurări sociale de sănătate dacă realizează venituri din salarii, din pensii, activităţi independente cu excepţia veniturilor din drepturi de proprietate intelectuală, activităţi agricole, indemnizaţii de şomaj, creşterea copilului, inclusiv indemnizaţii pentru incapacitate temporară de muncă drept urmare a unui accident de muncă sau unei boli profesionale.

Loading...
Comenteaza