Sistemul informatic al Ministerului Dezvoltării dă rateuri. Proiecte europene amânate

Sistemul informatic al Ministerului Dezvoltării dă rateuri. Proiecte europene amânate
Ministerul Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene a prelungit, până la 13 iulie termenul de depunere a proiectelor în cadrul a două apeluri de proiecte pe Programul Operaţional Regional (POR).

"Modificarea a fost determinată de unele dificultăți la înregistrarea, în sistemul MySMIS2014, a utilizatorilor noi, care se identifică cu datele personale. Restul condițiilor și prevederilor din ghidul specific rămân neschimbate", justifică MDR. 

Săptămâna trecută, AMPOR anunţa că va prelungi termenele de depunere a proiectelor pentru promovarea spiritului antreprenorial în microîntreprinderi, respectiv sprijinirea creării și extinderea capacităților avansate de producție și dezvoltarea serviciilor.
 
La microîntreprinderi proiectele se vor putea depune până la 4 mai, iar pentru dezvoltarea serviciillor, până la 30 august. MDR motiva că modificările de termen s-au făcut după constatarea unor deficiențe la nivelul unei baze de date din componența sistemului naţional informatic de evidenţă a persoanelor gestionat de Ministerul Administrației și Internelor.
 
Acestea ar fi avut ca rezultat dificultăți la înregistrarea în sistemul informatic MySMIS2014 al MDR a utilizatorilor noi, identificați cu datele personale, dar că problemele tehnice ar fi fost remediate în 12 aprilie. Pentru sprijinirea creării și extinderea capacităților avansate de producție procesul de depunere nu va fi suspendat la împlinirea primelor două luni (respectiv în 23 aprilie).
 
POR 2014-2020 urmează POR 2007-2013 și este unul dintre programele prin care România poate accesa fondurile europene structurale și de investiții provenite din Fondul European pentru Dezvoltare Regională (FEDR), în perioada actuală de programare. Noul program este gestionat de Autoritatea de Management pentru POR din MDR și a fost adoptat de Comisia Europeană în 2015. 
 
Obiectivul său general este creșterea competitivității economice și îmbunătăţirea condițiilor de viață ale comunităților locale și regionale, prin sprijinirea dezvoltării mediului de afaceri, infrastructurii și serviciilor, pentru dezvoltarea durabilă a regiunilor, astfel încât acestea să își poată gestiona în mod eficient resursele și să își valorifice potențialul de inovare și de asimilare a progresului tehnologic.
 
Aceste obiective sunt traduse în 11 axe prioritare (plus o axă de asistență tehnică), care au o alocare estimată de 8,25 miliarde euro, din care 6,7 miliarde de euro reprezintă sprijinul UE, prin FEDR, iar 1,5 miliarde de euro, contribuția națională.

Loading...
Comenteaza