Mii de candidaţi la examenul de Definitivat

Mii de candidaţi la examenul de Definitivat
Peste 6.400 de candidați sunt așteptați să participe la proba scrisă a examenului național de definitivare în învățământ - sesiunea 2017, informează Ministerul Educației Naționale.

Proba scrisă a examenului național de definitivare în învățământ se desfășoară, joi, 20 aprilie 2017, începând cu ora 10.00, în 42 de centre de examen (câte unul în fiecare județ și în municipiul București). La Cluj-Napoca, examenul va avea loc la Colegiul Tehnic Energetic, de pe strada Nicolae Pascaly, nr. 2-4. Candidații vor avea acces în săli în intervalul 8,00 - 8,45, pe baza unui act de identitate valabil.

La nivel naţional, la examen sunt așteptați să participe cei 6.417 candidați care au îndeplinit condițiile prevăzute de legislația în vigoare. În această sesiune, examenul se organizează la 90 de discipline. Proba scrisă conține itemi din domeniul disciplinei de specialitate și al metodicii predării/didacticii acesteia.

Spre deosebire de anul trecut, nivelul de competență didactică este evaluat și prin portofoliul profesional, elaborat conform precizărilor din programa de pedagogie și psihologie școlară corespunzătoare funcției didactice ocupate.

După primirea subiectelor, durata de redactare a lucrărilor este de patru ore, timp ce poate fi depășit doar în cazul candidaților cu nevoi speciale care au solicitat acest lucru.

Subiectele, traducerea acestora (pentru candidații care au solicitat susținerea lucrărilor în limba maternă) și baremele de evaluare sunt asigurate de Centrul National de Evaluare și Examinare și vor fi publicate, după susținerea probei scrise (ora 16,00), pe site-ul subiecte.edu.ro.

Lucrările scrise vor fi evaluate în 6 centre organizate la nivel național. Atât programele de examen, pentru toate disciplinele, cât și modele de subiecte și bareme pentru disciplinele de examen au fost postate pe site-urile definitivat.edu.ro și subiecte.edu.ro.

Nota minimă de promovare a examenului este 8. Cadrele didactice care promovează examenul dobândesc dreptul de practică în învățământul preuniversitar. Examenul certifică și faptul că un cadru didactic debutant care a optat pentru această carieră dispune de pregătirea necesară pentru exercitarea profesiei didactice și poate intra pe o rută de profesionalizare ascendentă, având dreptul de a deveni titular în sistemul de învățământ preuniversitar și de a participa ulterior la susținerea examenelor pentru obținerea gradelor didactice.

Primele rezultate vor fi afișate marți, 25 aprilie, la centrele de examen și pe http://definitivat.edu.ro/. Contestațiile vor fi depuse în centrele de examen, conform calendarului aprobat, în zilele de 25 aprilie, după afișarea rezultatelor, și 26 aprilie.

Rezultatele finale se afișează la centrele de examen și pe site-ul examenului duminică, 30 aprilie. Transmiterea la nivel central a tabelelor nominale cu candidații admiși și validarea rezultatelor examenului prin ordin de ministru are ca termen limită data de 22 mai.

 

Loading...
Comenteaza