Ministerul Educaţiei selectează profesori pentru analiza şi evaluarea manualelor şcolare

Ministerul Educaţiei selectează profesori pentru analiza şi evaluarea manualelor şcolare
Dascălii care se înscriu pentru a face parte din grupurile de lucru trebuie să aibă gradul I sau să fie absolenţii unor cursuri speciale de evaluare a proiectelor de manuale şcolare.

Ministerul Educaţiei Naţionale (MEN) a lansat, prin Centrul Naţional de Evaluare şi Examinare (CNEE), un apel pentru selecţia cadrelor didactice care vor evalua proiectele de manuale şcolare pentru clasa a V-a, valabile din anul şcolar 2017-2018.

"Selecţia profesorilor cu statut de experţi cooptaţi în vederea constituirii grupurilor de lucru pe discipline se va face în baza prevederilor ordinului de ministru nr. 3.411/2017. Misiunea evaluatorilor este aceea de a analiza şi evalua calitatea proiectelor de manuale şcolare propuse de edituri. Din grupurile de lucru pot face parte cadre didactice angrenate în activităţi de predare-învăţare-evaluare în învăţământul preuniversitar, corespunzătoare ciclului de învăţământ şi disciplinei pentru care se evaluează proiecte de manuale şcolare", se arată într-un comunicat de presă al Ministerului Educaţiei.

Profesorii care aplică pentru a face parte din grupurile de lucru trebuie să aibă gradul I sau să fie absolenţii unor cursuri speciale de evaluare a proiectelor de manuale şcolare.

"Prioritate vor avea cadrele didactice care fie deţin gradul didactic I în domeniul disciplinei sau în domenii conexe celui pentru care se înscriu, fie au absolvit cursuri/module specifice activităţilor de evaluare a proiectelor de manuale şcolare/de abilitare curriculară/de evaluare de proces sau au titlul ştiinţific de doctor în aria de expertiză/arii conexe. Fiecare persoană îşi va putea depune candidatura exclusiv pentru o singură disciplină din cele cuprinse în planul-cadru pentru clasa a V-a. Procesul de selecţie a candidaţilor se va desfăşura în trei etape: 13 - 31 martie (înscrierea candidaţilor), 3-7 aprilie (selecţia candidaţilor) şi 10 - 14 aprilie (anunţarea rezultatelor selecţiei, individual, doar pentru candidaţii selectaţi). Alegerea componenţilor grupurilor de lucru şi comunicarea rezultatelor se vor desfăşura exclusiv on-line, pe platforma existentă pe www.rocnee.eu", reiese din comunicatul de presă al instituţiei.

Grupurile de lucru vor fi monitorizate pe baza unor criterii de performanţă şi eficienţă. În cazul în care există cadre didactice care nu demonstrează capabilitate în evaluarea proiectelor pentru manuale, aceastea vor fi înlocuite cu alţi membrii care au fost desemnaţi că rezerve în urma procesului de selecţie.

La încheierea sesiunii de evaluare a calității proiectelor de manuale școlare pentru clasa a V-a, activitatea cadrelor didactice cu statut de experţi cooptaţi va fi analizată și ulterior va avea loc o actualizare a bazei de date.

Loading...
Comenteaza