Licitaţie lemnoasă - Regia Naţională a Pădurilor - Romsilva Direcţia Silvică Cluj (P)

Licitaţie lemnoasă - Regia Naţională a Pădurilor - Romsilva Direcţia Silvică Cluj (P)
Anunță organizarea de către ocoalele silvice la sediul Direcției Silvice Cluj, a LICITAȚIEI pentru vânzarea de masă lemnoasă fasonată/cherestele, provenite din confiscări, de pe raza ocoalelor Beliș, Gilău, Huedin, Someșul Rece, Turda în data de 04.05.2016, ora 14.30, la sediul Direcției Silvice Cluj, în Cluj-Napoca, str. Bartok Bela, nr. 27, Jud. Cluj.

Conform prevederilor Legii 171/2010 au dreptul să participe la licitaţie pentru cumpărarea masei lemnoase fasonate/cherestele persoanele juridice și persoanele fizice, instituții bugetare și parțial bugetare.

Persoanele juridice care intenţionează să participe la licitaţie vor depune, până la data de 26.04.2017, ora 16.00, documentaţia de preselecţie, care va cuprinde cererea de înscriere şi următoarele documente anexate în copie conform cu originalul, certificată de către reprezentantul legal al persoanei juridice:

a) actul constitutiv al persoanei juridice;

b) certificatul de înregistrare a persoanei juridice în Registrul Comerţului sau, după caz, documentul echivalent de înregistrare, în cazul persoanelor juridice străine;

Persoanele fizice vor depune până la data de 26.04.2017, ora 16.00:

- cererea de înscriere

- buletin de identitate

Vă informăm că loturile/piesele care au parcurs procedura legală de vânzare prin licitaţie şi au rămas neadjudecate, vor putea fi adjudecate prin negociere, în ziua licitației. Loturile/piesele care au rămas neadjudecate după o licitație și o negociere se vor valorifica de către ocoalele silvice, prin negociere, conform prevederilor Legii 171/2010.

 

Loading...
Comenteaza