Licitaţii masă lemnoasă Regia Naţională a Pădurilor - Romsilva Direcţia Silvică Cluj (P).

Licitaţii masă lemnoasă Regia Naţională a Pădurilor - Romsilva Direcţia Silvică Cluj (P).
Anunţă organizarea de catre ocoalele silvice la sediul Directiei Silvice Cluj, a LICITATIEI pentru
vânzarea de masă lemnoasă fasonată /cherestele, provenite din confiscari, de pe raza ocoalelor Cluj si Gherla în data de 31.08.2017, ora 14.30, la sediul Directiei Silvice Cluj, în Cluj-Napoca, str. Bartok
Bela, nr. 27, Jud. Cluj.

Conform prevederilor Legii 171/2010 au dreptul să participe la licitaţie pentru cumpărarea masei lemnoase fasonate/cherestele persoanele juridice si persoanele fizice, institutii bugetare si partial bugetare.

Persoanele juridice care intenţionează să participe la licitaţie vor depune,pana la data de 25.08.2017, ora 14.00, documentaţia de preselecţie, care va cuprinde cererea de înscriere şi următoarele documente anexate în copie conform cu originalul, certificată de către reprezentantul legal al persoanei juridice:

a) actul constitutiv al persoanei juridice;
b) certificatul de înregistrare a persoanei juridice în Registrul Comerţului sau, după caz, documentul echivalent de înregistrare, în cazul persoanelor juridice străine;

Persoanele fizice vor depune pana la data de 25.08.2017, ora 14.00:
- cererea de înscriere
- buletin de identitate

Vă informăm că loturile/piesele care au parcurs procedura legală de vânzare prin licitaţie şi au rămas neadjudecate, vor putea fi adjudecate prin negociere , in ziua licitatiei . Loturile/piesele care au rama neadjudecate dupa o licitatie si o negociere se va valorifica de catre ocoalele silvice , prin negociere,conform prevederilor Legii 171/2010.

Loading...
Comenteaza