Personalul neclerical din instituțiile teologice va primi salarii mai mari

Personalul neclerical din instituțiile teologice va primi salarii mai mari
Preşedintele Klaus Iohannis a semnat decretul privind modificarea legii privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice, care se referă la personalul neclerical angajat în unităţile şi instituţiile de învăţământ teologic, respectiv în unităţi de formare a personalului clerical.

Conform actului normativ, unităţile aparţinând cultelor religioase recunoscute din România, precum şi unităţile din instituţiile de învăţământ teologic autorizate şi acreditate, aflate în subordinea acestora şi neintegrate în învăţământul de stat, respectiv unităţile de formare a personalului clerical, primesc de la bugetul de stat şi de la bugetele locale un sprijin sub formă de contribuţii, care va asigura completarea drepturilor salariale neacoperite din fondurile publice ale unităţilor de cult centrale şi locale respective.

Sprijinul financiar pentru personalul neclerical angajat în unităţile ce aparţin cultelor religioase din România se asigură, la cerere, în limita prevederilor bugetare anuale, de la bugetul de stat: 300 de contribuţii pentru personalul neclerical angajat în unităţile şi instituţiile de învăţământ teologic, respectiv în unităţile de formare a personalului clerical. Contribuţia lunară este la nivelul salariului de bază minim brut pe ţară.

Iniţiatorul, senatorul UDMR Tanczos Barna, a argumentat că unităţile şi institutele care asigură cadrul necesar formării personalului clerical, unde studenţii dobândesc cunoştinţele şi spiritualitatea necesare vieții preoţești, nu primesc fonduri de la bugetul de stat pentru asigurarea cheltuielilor salariale. Din acest motiv, modificarea privind salarizarea unitară personalului plătit din fonduri publice este absolut necesară.

Tanczos spune că trebuie evidenţiat cazul Bisericii Catolice, unde formarea preoţilor are două componente: ştiinţifică şi spirituală. Prima se realizează la Facultatea de Teologie, integrată în Facultatea de Teologie Romano-Catolică din Universitatea Babeș-Bolyai, iar cea spirituală, la Institutul de Teologie Romano-Catolică din Alba Iulia şi funcţionează ca entitate independentă, având buget propriu asigurat din fonduri ecleziale.

El susţine că modificarea legii nu ar avea impact bugetar suplimentar, nefiind necesară o alocare a fondurilor bugetare în afara celor deja aprobate, conform Agerpres.

Loading...
Comenteaza