Curtea de Conturi: premii şi sporuri ilegale pentru angajaţi ai primăriei Floreşti

Curtea de Conturi: premii şi sporuri ilegale pentru angajaţi ai primăriei Floreşti
Printre unităţile administrativ teritoriale verificate de Curtea de Conturi Cluj în 2015 s-a aflat şi comuna Floreşti, cea mai mare din ţară.

Controlul a fost efectuat în perioada octombrie-noiembrie 2015 şi a vizat modul în care au fost cheltuite resursele bugetare ale comunei. Inspectorii financiari au constatat mai multe nereguli în cheltuirea banilor publici.

„Au fost efectuate cheltuieli de personal în sumă totală brută de 905 mii lei, la care se adaugă contribuţii sociale în sumă de 232 mii lei, care exced cadrul legal reglementat privind salarizarea personalului din sectorul bugetar, reprezentând spor pentru condiții de muncă cu publicul în cuantum de 30% din salariul de bază, spor care nu este prevăzut de legislația în vigoare în domeniul salarizării.

Sporul menționat a fost acordat funcționarilor publici din aparatul de specialitate al primarului începând cu 01 mai 2011, în urma emiterii de către primar a Dispoziției nr. 238/04.05.2011, iar pentru personalul contractual începând cu data de 01 aprilie 2012 prin Dispoziția nr.172/23.04.2012;

Au fost efectuate cheltuieli de personal neprevăzute de legislaţia în vigoare privind salarizarea personalului din sectorul bugetar, reprezentând premii în limita a 2% din cheltuielile cu salariile, în sumă brută de 100 mii lei, la care se adaugă contribuţii sociale în sumă de 25 mii lei, în baza Dispozițiilor primarului nr.630/28.11.2012, nr.1042/02 decembrie 2013 și nr.861/03 decembrie 2014. Acordarea premiilor în perioada 2012-2014 nu are temei legal, întrucât prin Legea nr.283/2011, Ordonanţa de urgenţă nr.84/2012 și Ordonanţa de urgenţă nr.103/2013, se interzice în mod expres acordarea premiilor și primelor de vacanță în perioada menționată, fapt care a condus la prejudicierea bugetului local cu suma de 125 mii lei;

Plata nelegală în sumă estimată de 155 mii lei reprezentând ajutoare şi sume pentru cadouri acordate angajaţilor unităţii, care exced cadrul legal privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice;

Entitatea auditată a efectuat plata unor subvenții nejustificate pentru serviciul de transport public de persoane, către Compania de Transport Public Cluj-Napoca SA, în sumă de 443 mii lei, pentru care au fost calculate dobânzi legale penalizatoare în sumă de 20 mii lei, fiind cauzat un prejudiciu total bugetului local în sumă de 463 mii lei, astfel:

-în perioada 01.09.2014 -30.09.2015 au fost decontate către CTP Cluj-Napoca SA abonamente gratuite pensionarilor la prețul de abonament pentru zona metropolitană respectiv 56,25 lei, deși prin HCL nr.90/07.08.2014 s-a stabilit subvenționarea prețului doar pe ruta UAT Florești -Cluj Napoca, la prețul de 45 de lei.Datorită nerespectării hotărârii consiliului local în calitate de autoritate deliberativă, au fost efectuate plăți nelegale în sumă 222 mii lei, la care se adaugă dobânzi legale penalizatoare de 11 mii lei;

-în perioada 01.10.2014 -30.09.2015 subvenționarea prețului la abonamentele de transport public pentru elevi și studenți s-a realizat la nivelul sumei de 45 de lei/ abonament (reprezentând 100%), deși prin HCL nr.148/18.12.2014 se aprobă subvenționarea cu 50% a tarifului pentru aceste abonamente.Prin nerespectarea prevederilor hotărâriiconsiliului local au fost efectuate plăți nelegale în sumă de 221 mii lei, la care se adaugă dobânzi legale penalizatoare în sumă de 10 mii lei", scrie în Raportul privind finanţele publice locale pe anul 2014 al Curţii de Conturi, referitor la UATC Floreşti.

Primarul comunei Floreşti, Horia Şulea, a declarat pentru ZIUA de CLUJ că instituţia a primit termene pentru rezolvarea problemelor semnalate, iar dacă Curtea de Conturi nu va fi de acord cu punctul de vedere al administraţiei, primăria va contesta raportul în instanţă. "Noi ne facen treaba corect şi suntem pregătiţi să ne apărăm. Subvenţionarea biletelor s-a făcut legal, în baza unei hotărâri de consiliu local. Legat de sporuri, instanţa se va pronunţa. Eu le-am preluat de la vechiul primar, dar mi le asum. Ele au fost acordate în baza unui contract colectiv de muncă legal", a afirmat primarul Horia Şulea.

Loading...
Comenteaza