Modernizarea traseului regional Transilvania Nord continuă cu „Drumul Bistriței"

Modernizarea traseului regional Transilvania Nord continuă cu „Drumul Bistriței
Reabilitarea acestui drum județean reprezintă cel de-al doilea proiect care urmează să fie implementat în cadrul programului strategic vizând modernizarea infrastructurii rutiere a traseului regional Transilvania de Nord.

Consiliul Județean Cluj a depus în vederea evaluării, prin intermediul sistemului electronic național MySMIS 2014, proiectul „Îmbunătățirea infrastructurii rutiere de importanță regională - Traseu Regional Transilvania Nord, Drumul Bistriței, prin modernizarea și reabilitarea DJ 109 (intersecție DN1C - limita jud. Sălaj) de la Km 0+000 la Km 31+976".

La mijlocul lunii mai, Consiliul Județean Cluj a depus pentru obținerea finanțării proiectul vizând reabilitarea a peste 30 km de drumuri județene - „Drumul Apusenilor". Astfel, DJ 109 - Răscruci - Borșa - Așchileu - limită judeţul Sălaj reprezintă primul sector de drum județean cuprins în Drumul Bistriței care urmează să fie reabilitat prin intermediul Programului Operațional Regional 2014-2020.

„Ceea ce urmărim este ca prin intermediul acestui proiect cu finanțare europeană să reabilităm în profunzime, potrivit celor mai exigente standarde, întregul traseu în lungime de 32 km al acestui drum. Atragerea acestor fonduri europene va determina o economie însemnată la bugetul județului, permițându-ne astfel să reabilităm în plus alte sectoare de drumuri județene", a declarat președintele Consiliului Județean Cluj, Alin Tișe.

În ceea ce privește sectorul de drum județean 109, cuprins între km 0 și 31+976, modernizarea și reabilitarea acestuia va determina o îmbunătățire considerabilă a condițiilor de viață ale cetățenilor din comunele Bonțida, Borșa, Vultureni și Așchileu, dezvoltarea economică a zonei de nord-vest a județului Cluj, intensificarea legăturilor de cooperare economică, fluidizarea traficului, precum și creșterea nivelului de siguranță a cetățenilor în ceea ce privește confortul, siguranța circulației și protejarea mediului.

Vor fi finanțate acele lucrări de modernizare și reabilitare care vor contribui în mod direct la îmbunătățirea parametrilor relevanți - creșterea vitezei de circulație cu 35%, a siguranței rutiere și a portanței acestui sector de drum, respectiv așterneri de covoare asfaltice pe întreaga lungime a sectorului, amenajarea a 2.256 mp de trotuare, construirea a 25 de stații de autobuz și a 18 parcări, refacerea semnalizării rutiere, achiziționarea a 10 celule fotovoltaice pentru luminarea trecerilor de pietoni, montarea a peste 7.500 m de parapeți metalici și pietonali, amenajarea de poduri și podețe, realizarea accesului la proprietăți private și publice, construirea unor noi segmente de drum județean pentru conectarea la drumuri expres sau la coridoarele TEN-T (rutier, feroviar și aeroportuar).

Fiind un proiect depus spre finanțare prin Programul Operațional Regional 2014-2020, axa prioritară 6 - Îmbunătăţirea infrastructurii rutiere de importanţă regională, sursele de finanțare în valoare totală de 75.799.832 lei se constituie din asistența financiară nerambursabilă solicitată, în cuantum de 74.283.835 lei - 98% din valoarea proiectului, respectiv din contribuția proprie a Consiliului Județean Cluj în valoare de 1.515.996 lei.

Amintim în acest context faptul că Drumul Bistriței cuprinde, pe teritoriul județului Cluj, nu mai puțin de cinci drumuri județene, care totalizează 83 km. Astfel, după depunea pentru finanțare a proiectului de îmbunătățire a infrastructurii DJ 109, în lungime de 32 km, Consiliul Județean Cluj este în plin proces de pregătire a proiectului vizând reabilitarea porțiunii rămase nemodernizate.

În acest sens, forul administrativ județean clujean pregătește documentația tehnico-economică necesară pentru întocmirea dosarului de finanțare aferentă proiectului de îmbunătățire a infrastructurii rutiere pentru DJ 172A (limita judeţului Bistrița-Năsăud - Țaga), DJ 161G (intersecția DJ 109C) Sucutard - Petea - Pălatca - DN16) și DJ 161 (intersecția DN 16 - Gădălin - Bonțida - DN 1G).

În ceea ce privește DJ 109C (intersecția DJ 172 A) Țaga - Sucutard - (intersecția DJ 161G), în lungime de 7,66 km, Consiliul Județean Cluj a propus acest sector de drum spre finanțare din surse proprii, în conformitate cu prevederile Hotărârii Consiliului Judeţean Cluj nr. 70/2016 privind aprobarea Programului de lucrări de modernizare şi reabilitare şi a Programului de lucrări de întreţinere curentă şi periodică a unor drumuri judeţene din Judeţul Cluj pentru anul 2017.

Loading...
Comenteaza