Nereguli descoperite de Curtea de Conturi la CJ Cluj. Vezi şi reacţia lui Alin Tişe

Nereguli descoperite de Curtea de Conturi la CJ Cluj. Vezi şi reacţia lui Alin Tişe
Curtea de Conturi a verificat anul trecut şi Consiliul Judeţean (CJ) Cluj, cu privire la execuţia bugetară a anului 2016, unde a găsit mai multe nereguli. Decizia inspectorilor financiari a fost însă contestată de CJ Cluj.

Curtea de Conturi: UTI ar fi trebuit să dea mai mulţi bani la CJ Cluj

"În anul 2016 nu au fost facturate şi încasate venituri reprezentând redevenţe estimate la valoarea de 2.822.401,27 lei aferente Contractului de concesiune de lucrări publice nr. 29/2010", arată constatările Curţii de Conturi în Raportul de audit financiar asupra execuţiei bugetare a UAT Judeţul Cluj pentru anul 2016.

Acest contract, la care se referă Curtea de Conturi, a fost încheiat de forul judeţean clujean în 2010 cu UTI Facility Management Bucureşti, pentru obiectivul „lucrări în vederea extinderii parcării auto existente, construirii unui nou parking auto etajat și a unui hotel de 4 stele în perimetrul Aeroportului Internaţional Avram Iancu Cluj".

Valoarea redevenței pentru extindere parcare și parking a fost de 250.000 de euro, fără taxa pe valoarea adăugată, pe an, indexată cu procentul de creștere a traficului de pasageri pe aeroport aferent anului precedent, iar valoarea redevenței pentru hotel până la punerea în funcțiune de 230.898 euro/an, fără TVA, și valoarea redevenței pentru hotel după punerea în funcțiune de 12% din venitul brut.

Însă din cauza faptului că forul judeţean nu a putut preda amplasamentul stabilit, fiind pe rol mai multe litigii pentru acest imobil, în 2011 s-a încheiat un act adițional, prin care s-a convenit suspendarea temporară a construirii parkingului şi a hotelului și s-a stabilit plata unei redevențe în cuantum de doar 66.250 euro/an, pentru cele 530 de locuri de parcare.

Inspectorii financiari arată că în anul 2016 s-a încasat de la UTI Facility Management Bucureşti suma totală de 298.391 lei, reprezentând redevenţa de 66.250 euro/an, la care s-au mai adăugat penalităţile aferente întârzierii de plată, dar nu s-a facturat nivelul redevenţei la valoarea de 250.000 de euro pe an, la care ar fi trebuit să se adauge suma de 230.898,70 de euro pe an aferentă serviciului hotelier.

Curtea de Conturi a considerat că modificarea contractului de concesiune în 2011, în sensul diminuării redevenţei şi a renunţării la contruirea hotelului s-a făcut fără "justificare şi bază legală". Auditorii financiari au mai scris în document că deşi traficul de pasageri a crescut pe aeroportul Cluj în anul 2016 faţă de anul 2010, redevenţa care a fost facturată şi încasată a rămas la aceeaşi valoare, respectiv de 66.250 euro/an, adică 0,16 lei/pasager, la un curs euro de 4,54 lei, faţă de 1 leu/pasager, tarif practicat de UTI pentru utilizarea parcării maxim 10 minute.

Nereguli la plăţile pentru drumuri judeţene

O altă neregulă se referă la plata nelegală de către CJ Cluj a unor sume de bani pentru modernizarea drumurilor judeţene.

"Din verificarea în teren a unor lucrări de modernizare şi reabilitare a drumului judeţean DJ 172 F Gherla - Mintiu Gherlii - Mica, km 1+ 400 - 16 + 650, şi DJ 172F Mica - Sânmărghita - limita cu judeţul Bistriţa-Năsăud, km 16 + 560 - 22 + 570, s-a constatat că unele articole de lucrări plătite antreprenorului nu sunt realizate sau sunt executate necorespunzător calitativ, (...), valoarea lucrărilor plătite către executant dar care nu au fost executate sunt în valoare totală de 147.758, 25 lei", mai arată inspectorii Curţii de Conturi.

Tot legat de drumurile judeţene, inspectorii financiari au reţinut în sarcina CJ Cluj plata nelegală a sumei estimate de 279.433 lei pentru proiectarea şi execuţia DJ 105 T Cluj - Popeşti -Coruşu - Săliştea Veche - Berindu.

În anul 2016 au fost aprobate şi acordate două finanţări nerambursabile pentru acelaşi solicitant, Uniunea Studenţească Maghiară din Cluj, ambele în sumă de 9.000 de lei fiecare, contrar prevederilor legii, care prevede că pentru aceeaşi activitate non-profit, un beneficiar poate primi o singură finanţare într-un an fiscal, mai notează inspectorii financiari.

Curtea de Conturi cere cod de etică şi proceduri operaţionale

Curtea de Conturi a constatat că nu a fost organizat şi exercitat un control intern/managerial în conformitate cu prevederile legale, nu a fost elaborat codul de conduită etică al salariaţilor, nu a fost elaborat registrul riscurilor şi nu au fost elaborate proceduri de sistem şi proceduri operaţionale în cadrul entităţii verificate.

Alte nereguli constatate de Curtea de Conturi se referă la activitatea Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului (DGASPC) din subordinea CJ Cluj.

Probleme la Direcţia de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului din subordinea CJ Cluj

„În anul 2015 s-a demolat imobilul „Garaj, atelier mecanic, tâmplărie", aflat în domeniul public al judeţului Cluj, (...), fără autorizaţie de demolare, respectiv fără acordul proprietarului - Consiliul Judeţean Cluj. În acelaşi an, pe terenul pe care se afla clădirea demolată (aproximativ) s-a edificat o nouă construcţie fără documentaţie tehnică de execuţie legal întocmită. Noua construcţie nu este recepţionată şi nu este înscrisă în cartea funciară", se spune în Raportul Curţii de Conturi, care mai notează că, în acest caz, contravaloarea lucrărilor de demolare şi de construire a noului imobil s-au plătit constructorului în anul 2015 din transferurile primite de la UAT Judeţul Cluj, în sumă de 309.612, 76 lei.

În perioada 2015-2016 DGASPC Cluj, din sumele alocate de CJ Cluj către această direcţie, cu destinaţia hrană pentru beneficiarii srviciilor de asistenţă socială, s-a asigurat şi masa de prânz servită angajaţilor DGASPC Cluj şi ai unor societăţi comerciale iar cheltuielile recuperate prin încasarea acestor servicii nu s-au făcut venit la bugetul din care au fost suportate, fiind prejudiciat bugetul CJ Cluj cu suma de 84.586, 18 lei, se mai arată în concluziile raportului de audit al Curţii de Conturi.

Unele dintre constatările Curţii de Conturi legate de DGASPC Cluj au făcut şi obiectul unor dispute între conducerea CJ Cluj şi conducerea direcţiei în anii 2016 şi 2017, ce au culminat cu depunerea unor plângeri penale şi cu demiterea din funcţie a directorului, care a fost contestată însă la instanţa de judecată.

CJ Cluj a contestat în instanţă Raportul Curţii de Conturi

Contactat de ZIUA de CLUJ pentru o reacţie la cele sesizate în Raportul Curţii de Conturi, preşedintele Consiliului Judeţean Cluj, Alin Tişe, a spus că documentul a fost contestat în justiţie.

„O parte din raport se referă şi la Direcţia de Asistenţă Socială unde e frauda aia pe care am descoperit-o noi. Referitor la contractul cu UTI, Curtea de Conturi consideră că şi partea de hotel care nu s-a făcut şi nu s-au încasat bani de la hotel, ar fi pagubă, ori în realitate, dacă ei nu au avut locul să facă parcare, cum să-mi dea redevenţă, nu puteau să-mi dea redevenţă pe ceva ce nu exista, nu aveau parcări. Noi am atacat raportul în instanţă", a declarat preşedintele CJ Cluj, Alin Tişe.

Loading...
Comenteaza