8 milioane de lei pentru Drumuri și Poduri Cluj. Consiliul Concurenţei are ultimul cuvânt

8 milioane de lei pentru Drumuri și Poduri Cluj. Consiliul Concurenţei are ultimul cuvânt
Consiliul Judeţean (CJ) Cluj a aprobat majorarea capitalului social pentru societatea Drumuri şi Poduri Judeţene cu 8 milioane de lei.

Banii nu vor putea ajunge însă la societate decât după parcurgerea unor proceduri, între care obţinerea unui aviz de la Consiliul Concurenţei care să certifice că banii nu reprezintă ajutor de stat. Alin Tişe, preşedintele CJ, a estimat că în 2-3 luni se va putea şti dacă cei 8 miliona de lei ajung sau nu în capitalului social al societăţii. Proiectul a primit 24 de voturi pentru, 1 abţinere şi 3 consilierilor judeţeni nu au votat.

"Așa cum reiese din adresele Consiliului Concurenței nr. 2011/29.02.2016 și nr. 10083/1.08.2016 (anexate prezentei), instituirea acestei măsuri poate reprezenta ajutor de stat în sensul art. 107 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene.

Pentru ca această măsură să nu constituie ajutor de stat trebuie să se demonstreze că autoritatea publică locală se comportă similar unui investitor privat prudent, iar Societatea Drumuri şi Poduri Judeţene Cluj nu dobândește un avantaj competitiv pe care nu l-ar fi obținut în condiții normale de piață.

Totodată, în acțiunile pe care le întreprinde în legătură cu majorarea capitalului social trebuie avut în vedere doar considerente de natură economică, respectiv să urmărească realizarea unui randament cât mai mare al investiției, comparabil cu rata internă de rentabilitate de pe piată.

În cazul în care nu se îndeplinește testul investitorului privat prudent și nu sunt respectate prevederile naționale și comunitare, ajutorul acordat este ajutor ilegal, iar în cazul în care acesta se dovedește incompatibil cu piața internă, este obligatorie recuperarea acestuia", se arată în referatul care însoţeşte acest proiect de hotărâre.

În consecinţă, la articolul 2 al hotărârii privind aprobarea acestei majorări de capital, se afirmă explicit că "suma prevăzută la alin. 1 va fi alocată și transferată după parcurgerea procedurilor în domeniul ajutorului de stat."

Reamintim că la ultimele şedinţe ale CJ Cluj s-a discutat pe larg despre datoriile pe care Drumuri şi Poduri Judeţene le are la furnizori şi cum poate forul judeţean să sprijine financiar societatea, dar şi despre nevoia de a actualiza tarifele la care firma prestează lucrări la drumuri tocmai pentru CJ.

Loading...
Comenteaza