Au început lucrările la Drumul Bistriței, dinspre limita cu judeţul Sălaj

Au început lucrările la Drumul Bistriței, dinspre limita cu judeţul Sălaj

Lucrările la Drumul Bistriței au început prin reabilitarea și modernizarea sectorului de drum lot 2: Drumul Județean (DJ) nr. 109 Așchileu - limită cu județul Sălaj, de la km 20+786 la km 31+976, parte a proiectului cu finanțare europeană care vizează Traseul Regional Transilvania de Nord.

În această fază, lucrările constau în defrișări masive ale zonelor situate în vecinătatea căii de rulare, execuția de șanțuri de pământ și alte lucrări pregătitoare la sistemul rutier în vederea trecerii la etapele de lucrări complexe ce vor viza accesul la proprietăți, poduri, podețe și fundația drumului. Lucrările se desfășoară începând dinspre limita cu județul Sălaj spre intersecția cu drumul județean DJ 109A, pe direcția Așchileu.

Proiectul de investiții finanțat din fonduri europene este unul complex și de anvergură care presupune lucrări în profunzimea drumului, ce încep de la fundație și se vor finaliza prin așternerea de covor asfaltic în două straturi, binder şi strat de uzură.

Lucrările sunt executate de asocierea Dacia Asphalt – Dacia Faber, valoarea acestora fiind de 23,7 milioane de lei, fără taxa pe valoarea adăugată. Toate operațiunile se execută exclusiv în condiţii meteorologice favorabile, calitatea acestora fiind permanent verificată de reprezentanţii Consiliului Judeţean Cluj şi de diriginţii de şantier din cadrul Direcţiei de Administrare a Domeniului Public şi Privat al Judeţului Cluj.

Loading...
Comenteaza