Cererile pentru ajutorul de încălzire se depun de mâine la Cluj. Ce condiţii trebuie să îndeplineşti şi tot ce trebuie să ştii despre subvenţie

Cererile pentru ajutorul de încălzire se depun de mâine la Cluj. Ce condiţii trebuie să îndeplineşti şi tot ce trebuie să ştii despre subvenţie
Clujenii pot depune de mâine formularele pentru cererea de ajutor pentru încălzire, anunţă azi Primăria.

Ajutorul de încălzire se acordă pentru perioada noiembrie 2012 - martie 2013 iar de acesta pot beneficia doar cei ale căror apartamente sunt racordate la Regia Autonomă de Termoficare şi ale căror venituri nu depăşesc 1.082 lei. Totodată în cazul familiilor care se gospodăresc împreună venitul trebuie să fie mai mic de 786 lei/persoană. Familiile care îşi încălzesc locuinţa cu gaze naturale, lemne sau cărbuni trebuie să aibă nu venit mai mic de 615 lei / persoană pentru a beneficia de ajutorul la încălzire.  Persoanele care se godspodăresc singure primesc un spor de 10% faţă de reducerile acordate familiilor sau persoanelor care se gospodăresc împreună numai dacă sunt racordate la sistemul centralizat de energie termică de la RAT.

Dacă apar modificări privind veniturile sau componenţa familiei, beneficiarii sunt obligaţi să depună cereri de modificare a ajutorului in termen de cel mult cinci zile. Cererile se pot depune la Centrul de Informare pentru Cetăţeni de pe strada Moţilor 7 şi la orice primărie de cartier.

Formularele pot fi ridicate din aceleasi locaţii şi de la RAT Cluj Napoca şi E-on Gaz România precum şi de pe site-ul primariaclujnapoca.ro.

Ce acte trebuie să ai când depui cererea pentru ajutorul de încălzire


- actele de identitate, în copie, (cărţi de identitate, buletine de identitate, cărţi de identitate provizorii, certificate de naştere pentru minori, permise de şedere temporară, documente de identitate, premise de şedere pe termen lung, certificate de înregistrare sau cărţi de rezidenţă) ale tuturor persoanelor care au aceaşi reşedinţă, domiciliază la aceaşi adresa, sunt înscrise in cartea de imobil şi sunt luate în calcul la cheltuielile comune;

- pentru persoanele minore care locuiesc la aceaşi adresă, altele decat copii solicitanţilor de ajutor de încălzire trebuie depuse acte de dovadă a plasamentului, încredinţării sau întreţinerii .

- pentru persoanele minore care locuiesc la aceaşi adresă, nepoţi ai solicitanţilor de ajutor de încălzire, trebuie depuse acte care să ateste legatura de rudenie cu aceştia (certificat de naştere al minorului, certificat de căsătorie al părinţilor minorului, actele de identitate ale părinţilor acestuia şi certificatele lor de naştere)

- adeverinţă de la administratorul asociaţiei de proprietari/locatari care să cuprindă numărul şi numele persoanelor care domiciliază la adresa pentru care se solicită ajutor pentru încălzirea locuinţei, sunt înscrise in cartea de imobil sau sunt luate în calcul la cheltuielile commune (doar pentru persoanele care nu depun cererile prin intermediul asociaţiilor de locatari/proprietari, indiferent de tipul de încălzire);

- acte privind veniturile realizate de toţi membrii familiei sau de toate persoanele care au aceaşi reşedinţă, domiciliază la aceaşi adresa, sunt înscrise in cartea de imobil si sunt luate in calcul la cheltuielile comune ale acesteia, sau, dupa caz, de persoana singură, în luna anterioară depunerii cererii, în copie. Pentru elevi/studenţi vor fi depuse adeverinţe de la unităţile de învăţământ care să cuprindă şi precizarea bursier sau nebursier, tipul bursei (socială, de merit...) şi cuantumul acesteia.

În situaţia persoanelor singure/familiilor care declară că nu realizează niciunul din veniturile enumerate vor anexa şi o declaraţie privind veniturile din care se întreţin şi sursele de venit din care îşi plătesc utilităţile, cu menţionarea luării la cunoştinţă că declararea necorespunzătoare a adevărului se pedepseşte conform legii penale.

Pentru persoanele non-UE se va depune dovada mijloacelor de intreţinere care au stat la baza obţinerii permisului de şedere în România.

- acte privind regimul juridic al locuinţei

• Persoanele care locuiesc la adresa pentru care se solicită ajutor de incălzire şi sunt beneficiarii unui contract de închiriere-comodat vor depune o copie a contractului de închiriere-comodat inregistrat la Direcţia Generală a Finanţelor Publice a Jud. Cluj P-ţa Avram Iancu, nr. 19;

• Persoanele care locuiesc la adresa pentru care se solicită ajutor de încălzire şi sunt beneficiarii unei împuterniciri speciale vor depune o împuternicire in formă legalizată.

- dovada bunurilor mobile şi imobile deţinute în afara locuinţei de domiciliu

Persoanele care au reşedinţă în municipiul Cluj Napoca şi domiciliul în altă localitate vor depune certificate de atestare fiscală, de la direcţiile de taxe şi impozite locale din localitatea de domiciliu, care să cuprindă patrimoniul solicitantului (bunurile mobile şi imobile aflate în proprietatea celui care solicită certificatul de atestare fiscală aflate în evidenţa compartimentelor de taxe şi impozite locale din localitatea de domiciliu);

- copia facturii de furnizare gaze naturale, pentru persoanele care folosesc gaze naturale pentru încălzirea locuinţei, din luna anterioara depunerii cererii, pe care să fie înscrise codul abonatului si codul punctului de consum. Dacă pe factura apare înscrisă altă persoană decât abonatul,

Loading...
Comenteaza