Cine repară drumurile din Floreşti

Cine repară drumurile din Floreşti
Comisia de licitaţie din cadrul Primăriei Floreşti a desemnat marţi câştigătorul licitaţiei privind reparaţia drumurilor modernizate şi nemodernizate din comună. Este vorba despre societatea Viarom Construct, care a avut o ofertă de 11,3 milioane lei + taxa pe valoarea adăugată (TVA).

Valoarea estimată a contractului a fost de 15,2 milioane lei plus TVA, iar perioada contractului este de patru ani. Câștigătorul a fost invitat la sediul primăriei pentru semnarea contractului.

"Am decis ca de data aceasta să facem o licitație și un contract cadru pe o perioadă de patru ani, pentru a nu mai avea probleme și timpi morți în ceea ce privește desemnarea anuală a unei firme care să execute reparațiile. Contractul este unul amplu și presupune o gamă largă de lucrări.

Mă bucur că valoarea cu care s-a adjudecat licitația a fost considerabil sub valoarea estimată, acesta fiind rezultatul economiei de piață. În prezent, în Florești avem mult mai multe drumuri modernizate decât nemodernizate, iar cele care încă sunt nemodernizate vor fi reabilitate anul acesta și în primăvara viitoare", a declarat Horia Şulea, primarul comunei.

Potrivit caietului de sarcini, obiectul contractului adjudecat de Viarom se referă la: lucrările de reparații străzi și trotuare cu îmbrăcăminți asfaltice, balast și beton: plombare gropi îmbrăcăminți asfaltice cu asfalt BA16 cilindrat; reparații prin stropiri succesive executate mecanizat cu EBCR 65 și agregate concasate; plombare gropi cu BAD25 sau BAD20 (binder) 5 cm; beton asfaltic Ba16, în grosime de 4 cm; beton asfaltic deschis cu criblură BAD25, în grosime de 6cm - mixtură asfaltică stabilizată MAS 16, în grosime de 4 cm; frezarea îmbrăcăminții în grosime medie de 4 cm; reciclarea in situ a sistemului rutier cu 4% liant hidraulic (h=15cm); straturi bituminoase foarte subțiri executate la rece (șlam bituminos); tratament bituminos dublu pe strat suport reciclat executat cu bitum şi agregate concasate; reprofilarea părții carosabile cu autogrederul și compactarea platformei; scarificarea, reprofilarea cu cilindrare și adaos de piatră spartă după cilindrare; spargere de betoane; podețe tubulare pentru accese; trotuare cu dale de beton vibropresat, pe suport existent; mixtură asfaltică pentru trotuar, pusă în operă.

Alte lucrări se referă la plombare de gropi îmbrăcăminți din lianți hidraulici cu beton de ciment (alei, trotuare, scări pietonale); pavaje carosabile pe suport existent; dale din beton vibropresat; curățirea șanţurilor, a rigolelor; săpătura platformei drumului; montat de guri de scurgere noi; montat de conductă canalizare pluvială; rigolă carosabilă cu grătar metalic zincat; rigole și șanțuri permeate; strat balast cilindrat; strat de piatră spartă cu împănare și înnoroire; borduri mici din beton, pe fundații din beton simplu; borduri prefabricate mari din beton pentru trotuare pe fundație de beton; bordură înclinată pentru accese; demontat borduri; strat balast stabilizat; ridicat la cotă guri de scurgere existente; ridicat la cotă cămine carosabile existente cu plăci prefabricate; montat cămine carosabile cu plăci prefabricate noi; ridicat la cotă cămine necarosabile; montat cămine necarosabile noi; înființare gură de scurgere nouă - confecții metalice zincate; rigole carosabile prefabricate; parapet metalic flexibil; podețe tubulare; indicatoare de circulație; marcaje rutiere.

Cuantumul garanției de bună execuție este de 10% din prețul contractului de lucrări fără TVA și se va constitui prin scrisoare de garanție bancară, prin rețineri succesive sau prin orice alt instrument de garantare, conform art. 90 din hotărârea guvernului nr. 925/2006.

Celelalte patru firme care au depus oferte:

Drumuri şi Poduri Judeţene Cluj SA - 12,7 milioane lei + TVA
Diferit SRL - 12,9 milioane lei + TVA
Open Trans SRL - 13,5 milioane lei + TVA
Construct Perom SRL - 13,8 milioane lei + TVA

Loading...
Comenteaza