CJ Cluj: la Pata Rât s-au depozitat ilegal gunoaie de aproape 8 milioane de lei. Plângere penală împotriva vinovaţilor

CJ Cluj: la Pata Rât s-au depozitat ilegal gunoaie de aproape 8 milioane de lei. Plângere penală împotriva vinovaţilor
Consiliul Judeţean Cluj a primit de la firma care a câştigat licitaţia pentru închiderea gropii de gunoi de la Pata Rât valoarea lucrărilor suplimentare pentru neutralizarea gunoaielor depozitate ilegal. Este vorba de aproape 8 milioane de lei.

Consiliul Judeţean Cluj a primit detalierea Revendicării formulate de Asocierea SC Nordconforest SA - SC Finara Consult SRL- SC Interdevelopment SRL, în calitate de Antreprenor pentru Lotul I în cadrul contractului privind proiectarea şi execuţia obiectivului de investiţii „Închidere şi ecologizare depozite neconforme de deşeuri urbane din judeţul Cluj, Lot nr.1", adică Pata Rât

Prin intermediul acestei documentaţii transmise Consiliului Judeţean Cluj a fost determinată valoarea lucrărilor suplimentare pe care le presupun deşeurile depozitate în mod ilegal la depozitul neconform de la Pata-Rât, în plus faţă de cele avute în vedere în momentul organizării licitaţiei din anul 2014.

Astfel, în ceea ce priveşte acest depozit, în urma studiilor topografice efectuate de Antreprenor după predarea amplasamentului, s-a constatat existenţa unei cantităţi suplimentare de 541.835 mc faţă de cea menţionată în documentaţia de atribuire, valoarea lucrărilor suplimentare pe care le presupune neutralizarea şi ecologizarea acestora fiind de nu mai puţin de 7.902.901,23 lei !!! Grav este însă faptul că există riscul ca acestor cheltuieli neeligibile aferente cantităţii suplimentare de 541.835 de mc să li se adauge şi altele generate de depozitarea ilegală pe amplasament după data de 16 iulie 2010, dată începând cu care, potrivit HG nr. 349/2005, depozitarea pe acest amplasament este interzisă. Potrivit estimărilor făcute de constructor, volumul acestor cantităţi este, de asemenea, unul considerabil, de 367.010,50 mc!!!", informează Biroul de Presă al CJ Cluj.

Forul administrativ judeţean mai arată că „potrivit menţiunilor făcute de Antreprenor şi comunicate Consiliului Judeţean Cluj, au fost constatate activităţi ilicite de colectare, depozitare şi sortare a deşeurilor reciclabile atât pe amplasamentul în cauză, cât şi pe rampa privată învecinată - SAPLREST RAMPĂ, apreciindu-se că operarea platformei provizorii s-a făcut până recent, fără respectarea normelor legale, fapt ce a reprezentat, de altfel, şi cauza acestor cantităţi suplimentare de deşeuri comparativ cu cele prevăzute în Caietul de sarcini".


Documentaţia primită de la Antreprenor confirmă, o dată în plus, gravitatea situaţiei de la Pata Rât, în sensul că ni s-au comunicat costurile suplimentare pe care le presupune neutralizarea acestei cantităţi enorme de deşeuri depozitate ilegal. Grav este atât faptul că valoarea lucrărilor suplimentare este una semnificativă, de nu mai puţin de cca. 8 milioane de lei, cât şi faptul că, pe cale de consecinţă, ar putea rezulta o creştere a timpului de execuţie a contractului, estimată la cca. 120 de zile. E evident faptul că aceste consecinţe negative grave vor trebui asumate de către cei care le-au generat pentru că nici nu se pune problema ca aceste costuri să fie suportate din bani publici. Acesta este motivul pentru care m-am adresat deja justiţiei, prin intermediul plângerii penale pe care am semnat-o astăzi şi prin care am solicitat identificarea şi tragerea la răspundere a celor vinovaţi despre care consider că nu trebuie să rămână nepedepsiţi. Importanţa acestor demersuri e dată de faptul că îmi doresc cu orice preţ să evităm declanşarea procedurii de infringement asupra României, procedură care ar provoca pierderi financiare uriaşe, de 1.400.000 de euro în prima zi de aplicare şi, ulterior, câte 140.000 de euro pentru fiecare zi care trece până la conformare", a declarat preşedintele CJ Cluj, Mihai Seplecan.

Directorul Salprest Rampă, Mircea Vereş, nu a putut fi contactat de ZIUA de CLUJ pentru a exprima un punct de vedere faţă de aceste acuzaţii despre presupusele depozitări ilegale de deşeuri pe cele două rampe.

 

Loading...
Comenteaza