Consilier local PSD din Cluj, găsit incompatibil de ANI. Contracte între Primărie și firma tatălui

Consilier local PSD din Cluj, găsit incompatibil de ANI. Contracte între Primărie și firma tatălui

Un consilier local dintr-o comună din județul Cluj a fost găsit în stare de incompatibilitate de Agenția Națională de Integritate (ANI). 

Șuteu Lucian Mitru, consilier Local în cadrul Consiliului Local al comunei Mociu (din partea PSD), județul Cluj, a fost găsit în stare de incompatibilitate de către Agenția Națională de Integritate.

Conform ANI, în perioada exercitării mandatului de consilier local (2016 – 2020), a fost încheiat un contract de furnizare în data de 12 decembrie 2017 și contracte comerciale în valoare de 51.568,25 lei între Primăria Mociu și o societate comercială în cadrul căreia tatăl persoanei evaluate deținea calitatea de administrator și asociat.

Astfel, persoana evaluată a încălcat dispozițiile art. 90, alin. (1) și alin. (2) din Legea nr. 161/2003. "art. 90, alin. (1) și (2) din Legea nr. 161/2003, potrivit căruia „(1) Consilierii locali şi consilierii judeţeni care au funcţia de preşedinte, vicepreşedinte, director general, director, manager, administrator, membru al consiliului de administraţie sau cenzor ori alte funcţii de conducere, precum şi calitatea de acţionar sau asociat la societăţile comerciale cu capital privat sau cu capital majoritar de stat ori cu capital al unei unităţi administrativ-teritoriale nu pot încheia contracte comerciale de prestări de servicii, de executare de lucrări, de furnizare de produse sau contracte de asociere cu autorităţile administraţiei publice locale din care fac parte, cu instituţiile sau regiile autonome de interes local aflate în subordinea ori sub autoritatea consiliului local sau judeţean respectiv ori cu societăţile comerciale înfiinţate de consiliile locale sau consiliile judeţene respective.  (2) Prevederile alin. (1) se aplică şi în cazul în care funcţiile sau calităţile respective sunt deţinute de soţul sau rudele de gradul I ale alesului local.".

Persoana evaluată a fost informată despre declanșarea procedurii de evaluare, elementele identificate, precum și drepturile de care beneficiază - de a fi asistată sau reprezentată de un avocat și de a prezenta date sau informații pe care le consideră necesare, personal ori prin transmiterea unui punct de vedere scris. Șuteu Lucian Mitru a depus la dosarul de evaluare un punct de vedere, în exercitarea dreptului la apărare.

Loading...
Comenteaza