News alert Consiliul Județean cumpără clădirile Clujana şi trimite fabrica în Tetarom I

Consiliul Județean cumpără clădirile Clujana şi trimite fabrica în Tetarom I

Fabrica de încălțăminte Clujana își va muta activitatea într-o hală din parcul industrial Tetarom 1 în primăvara lui 2019, iar clădirile din Piaţa 1 Mai vor intra în proprietatea Consiliului Județean (CJ), în schimbul sumei de 4,8 milioane de euro.

Decizia a fost luată miercuri, 28 noiembrie, de consilierii judeţeni, care au aprobat un proiect de hotărâre prin care CJ Cluj îşi însușește raportul de evaluare întocmit de Neoconsult Valuation, potrivit căruia imobilele Clujana au valoarea de 22 de milioane de lei.

Prin aceeași hotărâre, consilierii au aprobat distribuirea către CJ a bunurilor imobile prevăzute în raportul de evaluare, deținute în proprietate de Clujana, cu obligația de a achita valoarea stabilită prin raportul de evaluare.

"Ne dorim ca tot patrimoniul pe care Clujana îl are acum, respectiv toate halele, corpurile de clădiri și terenul să le preluăm, prin procedura legală, în patrimoniul județului Cluj. În momentul în care terminăm halele la Tetarom, am convenit ca toate utilajele și angajații să îi mutăm într-o hală nouă", a declarat președintele CJ, Alin Tișe.

Este vorba de nouă proprietăți distincte situate în Piața 1 Mai nr. 4-5, în suprafață de 9.929 mp (teren și construcții), evaluate la 4,8 milioane de euro. În proprietatea CJ ar urma să intre clădirea principală în care funcționează fabrica, dar și terenul care o înconjoară, potrivit directorului general al Clujana, Florin Gliga.

"Suma de evaluare este de 22 milioane de lei. În cazul de față, ceea ce face subiectul discuției de astăzi, vorbim de clădirea principală în care funcționează fabrica, respectiv halele din fața acesteia, plus fosta centrală termică, practic este un teren cu mai multe centrale termice, un teren relativ compact și o ruină, pe acel teren", a arătat Gliga.

Fabrica are datorii de 18 milioane de lei, care ar fi urma să fie acoperite de suma la care este evaluat spațiul ce va trece în proprietatea județului. Restul de aproape 1 milion de euro va finanţa mutarea fabricii în noua locație din parcul industrial Tetarom 1.

"Suntem în faza de a propune planul de reorganizare. Ca atare, aceste active, sau cel puțin o parte din ele, trebuie să facă parte din planul de reorganizare, în vederea acoperirii pasivului. Acum suntem într-o fază premergătoare, care permite județului Cluj, dar nu îl obligă, să conserve în patrimoniul său aceste imobile.

Pasivul este la 16 milioane de lei, la care se adaugă încă niște datorii acumulate în prima perioadă a anului. Aceste datorii ajung undeva până în 18 milioane de lei, deci practic se acoperă tot pasivul societății și rămân fonduri și pentru o eventuală mutare în altă locație", a explicat Florin Gliga.

Șeful CJ Cluj a menționat că spațiul va fi evacuat doar când halele din Tetarom 1 vor putea fi ocupate, cel mai probabil în martie. 

"Dorim să găsim o variantă în care clădirile să rămână în proprietatea Clujului și nu să le vindem. Avem în vedere mutarea fabricii într-una din halele din Tetarom I. Recepția la hale sperăm să o facem cel mai târziu în martie, anul viitor. Nu vom evacua Clujana și nu vom face predarea imobilului până când nu vor avea locația în care să se mute", a spus Tișe. El a insistat asupra faptului că dorește ca imobilele din Piața 1 Mai să fie dezvoltate de CJ, excluzând posibilitatea de a le vinde.

"După aceea vom gândi un proiect de dezvoltare pentru zona respectivă, să facem ceva util pentru județ acolo, dacă recuperăm halele. Ne-am dori mult să nu fim nevoiți să vindem aceste clădiri, care, dincolo de tradiție, au o însemnătate importantă pentru Cluj, iar zona respectivă, pe plan urbanistic general, are potențial de dezvoltare. 1 Mai va deveni o zonă importantă a orașului", a conchis președintele CJ.

Proiectul a fost aprobat cu 34 de voturi pentru și o abținere, iar un consilier nu a votat.

Cum s-a ajuns la soluția "răscumpărării" activelor Clujana 

CITR SPRL, în calitate de administrator judiciar al Clujana, societate aflată în insolvență, a înaintat CJ Cluj propunerea (adresa nr. 1359/27.11.2018) de valorificare a unor imobile din patrimoniul societății se arată în referatul de aprobare a proiectului de hotărâre adoptat miercuri de consilierii judeţeni.

Administratorul judiciar a transmis CJ şi raportul de evaluare având ca obiect activele imobiliare ale Clujana, întocmit de evaluatorul desemnat în cadrul procedurii insolvenței, Neoconsult. Imobilele constau în nouă proprietăți situate în Piața 1 Mai, în suprafață de 9.929 mp (teren și construcții).

Potrivit raportului de evaluare a activelor Clujana, în cadrul procedurii de insolvență, valoarea totală a imobilelor este de 22.072.808 lei.

"În acest sens, având în vedere calitatea de creditor al Județului Cluj în această procedură de insolvență, CJ Cluj are posibilitatea de a-și exprima poziția privind achiziționarea imobilelor conform acestei proceduri, sub rezerva aprobării acestei măsuri de către creditorii societății, în următoarele condiții:

1. Achiziționarea imobilelor se face la prețul de evaluare stabilit prin raportul de evaluare, respectiv 22.072.808 lei.

2. Solicitarea celorlalți creditori ai societății de a-și exprima eventuala intenție sau renunțare a dreptului prevăzut de art. 175 alin. (3) din lege, în acest caz imobilele vor fi distribuite creditorului care oferă cel mai mare preț.

3. Plata prețului de către CJ Cluj se va efectua cu reținerea sumei datorate de către Clujana și cu respectarea condițiilor stabilite la art. 159 și art. 161 din legea nr. 85/2014, cu modificările și completările ulterioare, prin acoperirea din suma achitată a celorlalte creanțe din tabelul depus la dosarul de insolvență", se arată în documentul citat.

Ce vrea să facă CJ cu terenul din Piaţa 1 Mai

Conform certificatului de urbanism nr. 4806/15.11.2018, emis de Primăria Cluj-Napoca, zona în care sunt amplasate imobilele este una funcțională mixtă, cu utilizări admise de locuire colectivă, activități administrative, de administrare a afacerilor, financiar bancare, terțiare, culturale, de învățământ, de sănătate, de turism. 

Totodată, în zona respectivă se admit și utilizări monofuncționale pentru utilizări ample publice sau de interes public major- complex expozițional, centru de congrese și conferințe, campus universitar/ de cercetare, sală polivalentă, centru medical de mari dimensiuni, parc sportiv sau tematic și conversia clădirilor industriale sau de alt fel existente pentru tipurile de activități admise, cu condiția integrării acestora în noua structură urbană.

CJ vrea să mute în spaţiile Clujana arhiva de proprie de documente, dar şi cea a instituţiilor din subordine. În plus, acolo vor primi birouri Centrul Militar Zonal (CMZ) Cluj, Filarmonica de Stat Transilvania (FST) şi Centrul Județean de Resurse și de Asistență Educațională (CJRAE).

"Având în vedere faptul că județul se confruntă cu o lipsă acută de spații pentru desfășurarea optime a activității atât a aparatului de specialitate al CJ, cât și al entităților aflate în subordine, precum și al altor instituții a căror sedii sunt puse la dispoziție de către CJ (în speță CMZ), apreciem că se impune achiziția imobilelor aflate în patrimoniul Clujana pentru organizarea activității de arhivare a documentelor create de aparatul de specialitate, cât și de către celelalte instituții, asigurarea spațiilor necesare funcționării CMZ, FST, CJRAE", se arată în referatul de aprobare a proiectului de hotărâre.

În acest moment CJ Cluj achită, conform informaţiilor prezentate, chirii de 52.680 lei/an pentru CJRAE, 426.000 lei/an pentru FST şi de 206.400 lei/an pentru CMZ.

Loading...
Comenteaza