După biserici, Guvernul dă bani şi pentru străzile clujene

După biserici, Guvernul dă bani şi pentru străzile clujene
Consiliul Judeţean (CJ) Cluj a anunţat o nouă alocare de fonduri de la bugetul de stat, pentru finanţarea unor obiective de investiţii din judeţ. În urma măsurii luate, municipiului Cluj-Napoca îi revine, pentru repararea unor străzi, suma de un milion de lei.

Valoarea totală a fondurilor suplimentare alocate de Guvernul României se ridică la 22.000.000 de lei, sumă care se adaugă celor 28.999.678 de lei deja acordată pentru obiectivele de investiţii din Cluj, din care 6.999.000 de lei au fost daţi la sfârşitul lunii septembrie, iar alte 22.000.000 au fost aprobaţi în cursul lunii mai. În acest fel, suma totală a alocaţiei de la bugetul de stat la acest capitol se ridică, la nivelul întregului an 2014, la nu mai puţin de 50.999.678 de lei.

„Apreciez decizia Guvernului de aprobare a acestor suplimentări de fonduri ca fiind una mai mult decât necesară şi normală. Această nouă alocare de fonduri, extrem de consistentă, de care va beneficia judeţul în ansamblul lui, nu poate decât să ne bucure întrucât ea va contribui esenţial la ridicarea nivelului de trai şi la asigurarea unor condiţii de viaţă civilizate pentru locuitorii judeţului", a declarat Vakar Istvan, vicepreşedintele Consiliului Judeţean Cluj cu atribuţii delegate de preşedinte.

Fondurile recent aprobate vor fi utilizate preponderent pentru lucrări de investiţii care vizează infrastructura din mediul rural, respectiv lucrări de introducere sau extindere a reţelelor de alimentare cu apă potabilă şi canalizare, realizarea de staţii de epurare a apei, lucrări de refacere a infrastructurii rutiere - reabilitare şi modernizare a drumurilor comunale şi judeţene şi pentru reabilitarea sau refacerea după inundaţii a unor poduri.

Alături de localităţile din mediul rural, de acest sprijin financiar urmează să beneficieze şi municipiile Cluj-Napoca, Gherla şi Câmpia Turzii precum şi oraşul Huedin. Astfel, în cadrul Subprogramului „Regenerarea urbană a municipiilor şi oraşelor", municipiului Cluj-Napoca i-a fost alocată pentru modernizarea infrastructurii rutiere suma de 1.000.000 de lei, municipiul Gherla a beneficiat de o suplimentare de fonduri în cuantum de 700.000 de lei pentru modernizarea unui lot de cinci străzi în timp ce municipiul Câmpia Turzii a primit 400.000 de lei pentru construirea halei agro-alimentare din Piaţa Mureşului. La rândul său, oraşul Huedin beneficiază de o alocare bugetară de 500.000 de lei destinată infrastructurii rutiere, respectiv lucrărilor de reparaţii şi modernizare a străzilor Poştei, Prundului, Nordului şi Cetatea Veche.

În acelaşi timp, municipiul Cluj-Napoca a beneficiat de suplimentarea cu 175.508,31 lei a sumei alocate de Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice pentru cofinanţarea lucrărilor de execuţie privind creşterea performanţei energetice a blocurilor de locuinţe.

Totodată, acestor alocări de la bugetul de stat li se adaugă o alta, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 855/2014, prin intermediul căreia a fost aprobată suplimentarea cu 10.031.000 de lei a sumelor defalcate din cota de TVA destinate finanţării drumurilor judeţene şi comunale, sens în care s-au iniţiat deja demersurile necesare pentru suplimentare bugetului Regiei Autonome de Administrare a Domeniului Public şi Privat al Judeţului Cluj în vederea finanţării programelor de investiţii care vizează reabilitarea şi modernizarea drumurilor din judeţ.

Loading...
Comenteaza