Când vor începe lucrările la park & ride-ul de la aeroportul Cluj. Va fi amenajat pe 30 ha

Când vor începe lucrările la park & ride-ul de la aeroportul Cluj. Va fi amenajat pe 30 ha

A fost semnat contractul prestare al serviciilor de elaborare a documentațiilor tehnico-economice și de asistență tehnică pentru park & ride-ul de la aeroportul Cluj. 

Contractul semnat, marți, de președintele Consiliului Județean (CJ), Alin Tișe, vizează elaborarea studiului de fezabilitate aferent investiției, a documentației pentru autorizarea executării lucrărilor de construire și a celei tehnice de execuție, respectiv asigurarea asistenței tehnice. Investiția va fi finanțată din bugetul CJ. 

Documentația ce va trebui realizată de societatea cu care s-a semnat contractul va fi predată CJ în următoarele luni, după cum urmează: studiul de fezabilitate, până la 1 decembrie 2019, documentația pentru obținerea autorizației de construire, până cel târziu în 20 decembrie 2019.

Documentația tehnică de execuție va trebui predată până la sfârșitul lunii ianuarie 2020. Componenta de asistență tehnică va trebui asigurată până la 10 martie 2022. Societatea declarată câștigătoare în urma desfășurării procedurii de atribuire a acestui contract de servicii este Hentza Business, prețul convenit pentru îndeplinirea contractului fiind de 830.000 lei, fără taxa pe valoarea adăugată (TVA).

Facilitatea va ocupa o suprafață de 30 ha, principalul scop fiind acela de a decongestiona traficul prin reducerea numărului de autovehicule aflate în circulație în interiorul municipiului. Potrivit protocolului de colaborare interinstituțională încheiat în 2018 între CJ Cluj şi Primăria Cluj-Napoca, în scopul realizării park & ride, CJ urmează să amenajeze, să administreze și să întrețină parcarea, cu mențiunea că aceste facilități vor funcționa contra-cost, taxele urmând a fi stabilite și încasate de către forul județean.

Primăriei îi revine sarcina amenajării de stații pentru mijloacele de transport în comun și bike sharing, respectiv realizarea accesului auto și pietonal cu dotările și infrastructura aferentă. În zonă ar urma să fie construit și un centru expozițional, în formă modulară, pe 12 ha, finanțarea urmând a fi asigurată prin bugetare multianuală, din fonduri ale CJ Cluj. 

Loading...
Comenteaza