P Înnoirea flotei de transport în comun în Municipiul Cluj-Napoca prin achiziționarea de tramvaie - Etapa 1 - Faza 3

Înnoirea flotei de transport în comun în Municipiul Cluj-Napoca prin achiziționarea de tramvaie - Etapa 1 - Faza 3

În data de 26 noiembrie 2018, Primăria Municipiului Cluj-Napoca a semnat contractul de finanțare pentru achiziționarea a 8 tramvaie.

Înnoirea flotei de transport în comun în Municipiul Cluj-Napoca prin achiziționarea de tramvaie - Etapa 1 - Faza 3
Înnoirea flotei de transport în comun în Municipiul Cluj-Napoca prin achiziționarea de tramvaie - Etapa 1 - Faza 3

Tramvaiele sunt achiziționate prin Programului Operaţional Regional (POR) 2014-2020, Axa de prioritare 4 – Sprijinirea dezvoltării urbane durabile, Obiectiv specific 4.1 - Reducerea emisiilor de carbon în municipiile reședință de județ prin investiții bazate pe planurile de mobilitate urbană durabilă, în cadrul proiectului „Înnoirea flotei de transport în comun în Municipiul Cluj-Napoca prin achiziţionarea de tramvaie - Etapa 1 – Faza 3”. Valoarea contractului de finanțare, pentru achiziționarea celor 8 de tramvaie, este de 73.992.305 lei. Termenul de livrare a noilor tramvaie este de 11 luni de zile de la data intrării în vigoare a contractului.

Obiectivul general al proiectului este reducerea emisiilor de carbon în Municipiul Cluj-Napoca, prin achiziţionarea şi darea în exploatare a 8 tramvaie, având la bază Planului de Mobilitate Urbană Durabilă aprobat. Acesta se realizează prin înlocuirea a 8 tramvaie vechi şi poluante utilizate în sistemului urban de transport de călători, cu tramvaie noi, silenţioase şi de înaltă eficienţă energetică.

Această măsură asigură un serviciu eficient de transport public de călători, cu confort sporit, reducerea numărului de deplasări cu transportul privat (cu autoturisme) şi pe cale de consecinţă, reducerea emisiilor de echivalent CO2 din transporturi.

Avantajele implementării acestui nou tip de vehicul pentru transportul în comun sunt următoarele:

• Îmbunătăţirea calităţii călătoriilor cu transportul public, prin creşterea standardelor de calitate şi siguranţă în utilizarea acestor moduri de transport;

• Scurtarea timpului de călătorie pentru transportul public, fără a înrăutăţi condiţiile de trafic în aria de studiu şi în afara acesteia;

• Reducerea congestiei din traficul rutier, a accidentelor şi a impactului negativ asupra mediului prin scăderea cotei modale a transportului privat cu autoturismele.

Prin implementarea proiectului se preconizează reducerea emisiilor de echivalent CO2 în municipiul Cluj-Napoca, prin scăderea acestora cu 1.187 to echivalent CO2/an, în primul an de dupa finalizarea proiectului. Totodată va conduce, în primul an de dupa finalizarea proiectului, la creșterea numărului de pasageri transportați în cadrul sistemelor de transport public de calatori cu un număr de 3.619 pasageri și scăderea anuală de 2.445,58 deplasări cu autoturismele proprii.

Bugetul total al proiectului este de 73.992.305 lei, incluzând T.V.A. Din bugetul prevăzut, 60.192.417,51 lei reprezintă valoarea nerambursabilă, iar 1.228.416,69 lei reprezintă contribuția Municipiului Cluj-Napoca.

Loading...
Comenteaza