Ioan-Aurel Pop, cetățean de onoare. 200.000 de lei pentru Ziua Vârstnicului. 29.000 de lei pentru elevii și profesorii de nota 10

Ioan-Aurel Pop, cetățean de onoare. 200.000 de lei pentru Ziua Vârstnicului. 29.000 de lei pentru elevii și profesorii de nota 10
| Foto: Primaria Cluj-Napoca

Primarul Emil Boc a convocat, în şedinţă ordinară, Consiliul local Cluj pentru ziua de vineri, 6 iulie, ora 9. ZIUA de Cluj vă prezintă proiectele care se vor afla pe ordinea de zi.

 

1.      Proiect de hotărâre privind conferirea titlului de Cetățean de onoare al municipiului Cluj-Napoca domnului Acad. prof. univ. dr. Ioan-Aurel Pop.

2.      Proiect de hotărâre privind conferirea titlului de Cetățean de onoare al municipiului Cluj-Napoca domnului Prof. univ. dr. Cornel Cătoi.

3.      Proiect de hotărâre privind conferirea titlului de Cetățean de onoare al municipiului Cluj-Napoca domnului Prof. univ. dr. Vasile Jucan.

4.      Proiect de hotărâre privind conferirea titlului de Cetățean de onoare al municipiului Cluj-Napoca domnului Prof. univ. dr. ing. Vasile Țopa.

5.      Proiect de hotărâre privind conferirea titlului de Cetățean de onoare al municipiului Cluj-Napoca domnului Prof. univ. dr. Alexandru Irimie.

6.      Proiect de hotărâre privind însușirea documentației cadastrale de înscriere în cartea funciară a suprafeței imobilului situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Nicolae Bălcescu nr. 12.

7.      Proiect de hotărâre privind însușirea documentației cadastrale pentru imobilul-teren în suprafață de 3021 mp., situat în municipiul Cluj-Napoca, Calea Dorobanților f.n.

8.      Proiect de hotărâre privind aprobarea Acordului de închiriere prin licitație a unor spații excedentare din cadrul unității de învățământ preuniversitar de stat, Școala Gimnazială Alexandru Vaida Voevod.

9.      Proiect de hotărâre privind includerea imobilului strada Perlei în domeniul public al municipiului Cluj-Napoca și însușirea documentației tehnice pentru înscrierea acestuia în sistemul integrat de cadastru și carte funciară.

10.  Proiect de hotărâre privind includerea imobilului strada Rubinului în domeniul public al municipiului Cluj-Napoca și însușirea documentației tehnice pentru înscrierea acestuia în sistemul integrat de cadastru și carte funciară.

11.  Proiect de hotărâre privind însușirea documentației tehnice pentru înscrierea imobilului strada Gavril Muzicescu din municipiul Cluj-Napoca, în sistemul integrat de cadastru și carte funciară.

12.  Proiect de hotărâre privind însușirea documentației tehnice pentru înscrierea imobilului strada Paul Ioan din municipiul Cluj-Napoca, în sistemul integrat de cadastru și carte funciară.

13.  Proiect de hotărâre privind vânzarea cotei de 91,25% din locuința situată în municipiul Cluj-Napoca, Calea Dorobanților nr. 42, ap. 9, în favoarea domnului Godiac Petru.

14.  Proiect de hotărâre privind vânzarea cotei de 87,66% din locuința situată în municipiul Cluj-Napoca, str. Strâmbă nr. 1, în favoarea domnului Oprea Gheorghe.

15.  Proiect de hotărâre privind prelungirea termenului unor contracte de închiriere, asociere, comodat, respectiv a dreptului de folosință gratuită, privind spații cu altă destinație decât cea de locuință.

16.  Proiect de hotărâre privind prelungirea termenului Contractului de închiriere nr. 171899, din 17.06.2011, încheiat cu domnul Crișan Aurelian-Horațiu, având ca obiect locuința construită din fondurile A.N.L., situată în municipiul Cluj-Napoca, str. Mehedinți nr. 41, bl. M3, ap. 22.

17.  Proiect de hotărâre privind completarea Anexei 1 la Hotărârea nr. 949/2017, modificată și completată prin Hotărârile nr. 1033/2017, 10/2018, 53/2018, 146/2018 și 448/2018 (vânzarea unor locuințe construite din fondurile Agenției Naționale pentru Locuințe).

18.  Proiect de hotărâre privind aprobarea P.U.D. extindere, etajare, amenajare imobil S+P+2E+M cu funcțiune de turism – str. Sextil Pușcariu nr. 12; beneficiară: S.C. TEKTUM ARHITECTURA și ARTA S.R.L.

19.  Proiect de hotărâre privind aprobarea P.U.D. extindere și supraetajare locuință familială – str. Brăduțului nr. 10; beneficiari: Zăhan Mircea-Călin și Zăhan Narcisa-Roxana.

20.  Proiect de hotărâre privind aprobarea P.U.D. construire imobil mixt P+2E – str. Teleorman nr. 59; beneficiară: S.C. SENTOSA IMPEX S.R.L.

21.  Proiect de hotărâre privind aprobarea P.U.D. construire imobil mixt S+P+2E+M – str. F. J. Curie nr. 1; beneficiară: Parohia Unitariană nr. 1 Cluj.

22.  Proiect de hotărâre privind aprobarea P.U.D. construire locuință semicolectivă cu două unități locative D+P+Er – str. Grâului nr. 9A; beneficiar: Fălcușan Ioan.

23.  Proiect de hotărâre privind aprobarea P.U.D. construire imobil P+Mez+E cu funcțiuni de vestiare, grupuri sanitare, săli de antrenament, spații tehnice, spații pentru administrare și întreținere – str. Augustin Bunea nr. 1; beneficiară: S.C. PUNCTUAL INVEST S.R.L.

24.  Proiect de hotărâre privind aprobarea P.U.D. desființare parțială și etajare construcție existentă, str. B.P. Hasdeu nr. 3; beneficiari: Sidam Bahig și Sidam Adriana.

25.  Proiect de hotărâre privind mandatarea unui consilier local pentru a reprezenta interesele Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca în cadrul Adunării Generale Ordinare a Acționarilor Societății TETAROM S.A. din data de 12.07.2018, ora 11.

26.  Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de administrare al Consiliului de administrație al Regiei Autonome a Domeniului Public Cluj-Napoca.

27.  Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de administrare al Consiliului de administrație al Regiei Autonome de Termoficare Cluj-Napoca.

28.  Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici la obiectivul de investiții „Alimentare cu energie electrică pentru evenimente publice – etapa I” – Piața Muzeului.

29.  Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 200.000 lei de la bugetul pe anul 2018 al Direcției de Asistență Socială și Medicală, organizată ca serviciu public în subordinea Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca, pentru a organiza sărbătorirea Zilei Internaționale a Vârstnicului.

30.  Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 29.000 de lei (sumă netă) de la bugetul local pe anul 2018, din care 12.000 de lei pentru premierea elevilor care au obținut nota 10 la examenul de evaluare națională și 17.000 de lei pentru premierea profesorilor care s-au ocupat de pregătirea elevilor – sesiunea 2018, cu sprijinul Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca.

31.  Proiect de hotărâre privind acordarea unei „diplome de aur” și a câte unui premiu în sumă netă de 1.000 lei, de la bugetul local pe anul 2018, cuplurilor clujene care au împlinit 50 de ani de căsătorie neîntreruptă.

32.  Proiect de hotărâre privind aprobarea participării Municipiului Cluj-Napoca, în calitate de partener, în proiectul „Urb4Dan” de dezvoltare a zonelor periurbane, în cadrul Programului Operațional Transnațional „Dunărea 2014-2020”, Axa prioritară 2 – Responsabilitatea față de mediu și cultură în Regiunea Dunării și a cheltuielilor legate de acesta.

33.  Informare cu privire la plângerea prealabilă formulată împotriva art. 4 Teza I din Regulamentul de stabilire a criteriilor de identificare a clădirilor neîngrijite situate în intravilanul municipiului Cluj-Napoca, aprobat prin Hotărârea nr. 343/2016.

34.  Informare privind plângerea prealabilă formulată de S.C. TRASAL COM S.R.L.

35.  Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea Regulamentului Local de Urbanism aprobat prin Hotărârea nr. 493/2014, astfel cum a fost modificată și completată prin Hotărârea nr. 118/2015 și Hotărârea nr. 737/2017 privind aprobarea documentației: „Actualizare Plan Urbanistic General al municipiului Cluj-Napoca”.

Loading...
Comenteaza