Licitaţie cu miză de peste 35 de milioane de euro, atribuită de Primăria Cluj. Vezi cine este marele câştigător

Licitaţie cu miză de peste 35 de milioane de euro, atribuită de Primăria Cluj. Vezi cine este marele câştigător
Primăria Cluj-Napoca a atribuit licitaţia publică privind concesionarea serviciului de salubrizare stradală şi deszăpezire din municipiu pentru o perioadă de opt ani.

Aceasta a fost organizată pe două loturi, care, practic împart municipiul Cluj-Napoca în două sectoare. Pentru fiecare sector au fost depuse oferte separate, iar în urma finalizării de către comisia de licitaţie a procedurii de atribuire au fost desemnaţi următorii câştigători:

Sectorul I, lotul I:
ASOCIEREA BRANTNER SERVICII ECOLOGICE - COMPANIA DE SALUBRITATE BRANTNER-VEREŞ 

Sectorul II, lotul II:
ASOCIEREA BRANTNER SERVICII ECOLOGICE - COMPANIA DE SALUBRITATE BRANTNER-VEREŞ 

La momentul demarării procedurii de licitaţie, municipalitatea a stabilit o valoare estimată a contractului care va fi încheiat de 158,1 miloane de lei, fără taxa pe valoarea adăugată, din care 80,7 milioane pentru lotul 1 şi 77,4 milioane pentru lotul 2.

Criteriul de atribuire a fost oferta cea mai avantajoasă economic. Pentru a stabili acest lucru, s-a realizat un punctaj care a luat în calcul atât preţurile unitare pe tipuri de lucrări, cât şi investiţiile asumate de către furnizorul de servicii, respectiv valoarea redevenţei pe care se obligă să o achite municipiului pentru concesionarea serviciilor de salubrizare şi deszăpezire.

La această licitaţie au depus oferte următorii operatori economici:
1. ASOCIEREA BRANTNER SERVICII ECOLOGICE - COMPANIA DE SALUBRITATE BRANTNER-VEREŞ (lot 1)
2. RER ECOLOGIC SERVICE ORADEA (lot 2)
3. ASOCIEREA BRANTNER SERVICII ECOLOGICE - COMPANIA DE SALUBRITATE BRANTNER-VEREŞ (lot 2)
4. ROSAL GRUP (lot 1)
5. ASOCIEREA RER ECOLOGIC SERVICE BUZĂU - RER ECOLOGIC SERVICE BUCUREŞTI REBU (lot 1)
6. ROSAL GRUP (lot 2)

Comisia de evaluare a declarat neconformă şi a respins oferta depusă de ASOCIEREA RER ECOLOGIC SERVICE BUZĂU - RER ECOLOGIC SERVICE BUCUREŞTI REBU (lot 1), deoarece aceasta nu a corespuns caietului de sarcini din punct de vedere tehnico-financiar.

În cadrul noului contract furnizorul de servicii va asigura, conform caietului de sarcini, 3.500 de noi coşuri de gunoi montate pe stâlpi, dintre care 1.900 pe sectorul I şi 1.600 de sectorul II, respectiv 200 de coşuri de gunoi pe picior (în pieţe publice şi zone pietonale), suplimentar la cele care există deja în municipiu.

Operatorul de salubritate stradală are obligaţia de a crea un sistem electronic de evidenţă şi gestionare a sesizărilor, care să permită intervenţiile punctuale pentru remedierea oricăror disfuncţii sesizate de către cetăţeni, în cel mai scurt timp. Întreaga evidenţă a orelor de funcţionare şi de prestare a serviciilor va fi gestionată electronic, informează municipalitatea.

Termenul pentru depunerea contestaţiilor este 25 iulie, după care se va putea trece la semnarea noului contract. Până acum de salubrizare şi deszăpezire în Cluj-Napoca s-au ocupat firmele Brantner Vereş şi Rosal. Acestora li s-a terminat de doi ani contractul cu primăria, dar a fost nevoie de prelungiri consecutive ale vechiului contract, pentru că ultimele lictaţii organizate au fost contestate iar apoi anulate de instanţă.

Potrivit caietului de sarcini al licitaţiei, operatorul va trebui să facă mai multe investiţii. Sunt incluse aici, printre altele, reînnoirea parcului de maşini şi utilaje ori de câte ori este necesar, cu încadrarea în normele europene şi dotarea tuturor utilajelor folosite la salubrizare şi deszăpezire cu GPS de monitorizare prin satelit.

Loading...
Comenteaza