Licitaţie nouă şi constructor nou la sala polivalentă. Descarcă motivarea instanţei VIDEO

Licitaţie nouă şi constructor nou la sala polivalentă. Descarcă motivarea instanţei VIDEO
Curtea de Apel Cluj a decis anularea definitivă a rezultatului licitaţiei pentru sala polivalentă. Prin urmare, primăria este obligată să reia procedura din punctul reevaluării ofertelor. Din cele trei oferte iniţiale, a rămas valabilă doar una: cea a companiei ACI.

Instanţa a hotărât că expertiza tehnico-financiară efectuată cu privire la sala polivalentă este corectă, în ciuda criticilor aduse de compania CON-A. "Din raportul de expertiză efectuat în cauză rezultă că recurenta-intimată (CON-A - n. red.) a ofertat cel mai mic preţ, dar acest preţ a fost posibil în condiţiile în care nu au fost respectate cerinţele obligatorii ale caietului de sarcini, fiind propusă o ofertă alternativă, interzisă de dispoziţiile HG nr. 925/2006", se arată în motivarea Curţii de Apel Cluj.

În consecinţă, oferta câştigătorului desemnat de Primăria Cluj-Napoca în urma licitaţiei din 2010, adică a companiei sibiene CON-A, care a finalizat până în martie 2012 aproximativ 65% din lucrări, a fost declarată neconformă de instanţă. În privinţa anulării contractului dintre Primăria Cluj-Napoca şi CON-A, instanţa nu s-a pronunţat, întrucât compania ACI, în calitate de reclamant, nu a formulat o astfel de cerere. Însă, rezultatul licitaţiei fiind anulat, contractul ar urma aceeaşi soartă, arătau reprezentanţii ACI în instanţă.

descarcă, ataşat, motivarea integrală a instanţei

În motivarea Curţii de Apel Cluj se aduce în discuţie şi cererea primăriei de a se lămuri dispozitivul sentinţei instanţei de fond, adică a Tribunalului Cluj, pronunţată în luna martie, în urma căreia municipalitatea a suspendat lucrările la sala polivalentă. Astfel, Curtea "apreciază că dispozitivul instanţei nu trebuie lămurit, nu este interpretabil, ceea ce a dispus instanţa a fost în mod categoric de a desfiinţa rezultatul procedurii de achiziţie publică, de a repune părţile în situaţia anterioară prin obligarea autorităţii contractante la reevaluarea ofertelor depuse în această procedură (...). Prin urmare, ceea ce trebuie să facă autoritatea contractantă este să respecte şi să aplice dispozitivul hotărârii judecătoreşti, care conţine sintagme, apreciem noi, inteligibile".

După ce constată că expertiza efectuată în dosar este făcută cu respectarea tuturor procedurilor legale, Curtea de Apel Cluj critică primăria, care, în calitate de autoritate contractantă, a acceptat o ofertă alternativă, neconformă, respectiv pe cea a CON-A. "Rezultă, astfel, o serie întreagă de neconformităţi ale ofertei declarate câştigătoare cu cerinţele minime prevăzute în caietul de sarcini, neconformităţi care au avut influenţă asupra preţului ofertat, preţ care a reprezentat criteriul de atribuire a contractului. Mai mult decât atât, rezultă cu evidenţă că oferta declarată câştigătoare este o ofertă alternativă, prin soluţiile alternative pe care le-a propus, interzisă de dispoziţiile legale în materie şi de documentaţia de atribuire, motiv pentru care, în conformitate cu dispoziţiile 36 alin. 2 din HG nr. 925/2006, trebuia să fie respinsă ca neconformă. În legătură cu cele reţinut anterior, autoritatea contractantă a invocat dispoziţiile art. 79 din HG nr. 925/2006, considerând că suntem în prezenţa unor abateri tehnice minore, care pot fi corectate.

Potrivit dispoziţiilor legale invocate de acest recurent, în cazul în care ofertantul modifică prin răspunsurile pe care le prezintă conţinutul propunerii tehnice, oferta sa va fi considerată neconformă; se acceptă modificări ale propunerii tehnice în măsura în care acestea reprezintă corectări ale unor abateri tehnice minore, iar o eventuală modificare a preţului, indusă de aceste corectări, nu ar fi condus la modificarea clasamentului ofertanţilor participanţi la procedura de atribuire. Or, autoritatea contractantă nu a făcut dovada îndeplinirii condiţiilor prevăzute de dispoziţiile legale precitate pentru a putea concluziona că ne aflăm în prezenţa unor abateri tehnice minore. Mai mult decât atât, pe lângă neconformităţile redate anterior, experţii au constatat că în oferta financiară nu sunt incluse toate cantităţile de beton necesare edificării sălii polivalente. Pe de altă parte, tot din raportul de expertiză efectuat în cauză rezultă că preţul ofertat de asocierea CON-A nu este sustenabil, fiind imposibilă edificarea unei săli polivalente cu caracteristicile solicitate în documentaţia de atribuire, la preţul declarat câştigător", se arată în motivarea Curţii de Apel Cluj.

Având în vedere aceste aspecte, judecătorii Curţii de Apel au decis să menţină sentinţa Tribunalului Cluj privind anularea rezultatului licitaţiei din 2010. "Pentru aceste considerente, Curtea va menţine dispoziţia privind anularea adresei nr. 289376/445/29.11.2010 emisă de autoritatea contractantă, respectiv anularea rezultatului procedurii de achiziţie publică", se arată în documentul emis de Curtea de Apel Cluj.

Prin urmare, Primăria Cluj-Napoca este obligată să reia procedura de achiziţie publică de la etapa evaluării ofertelor, însă cea depusă de CON-A a fost declarată de instanţă ca fiind "neconformă". Având în vedere că o a treia ofertă, cea a companiei Dafora, a fost descalificată de la bun început, rămâne doar oferta ACI. Astfel, lucrările la sala polivalentă, sistate în martie, vor fi reluate de ACI, la preţul ofertat de această companie. Amintim că oferta CON-A a fost de 50,9 milioane de lei, fiind considerată de experţi mult prea scăzută pentru a acoperi cheltuielile construirii unei săli polivalente. Oferta companiei ACI a fost de 91 de milioane de lei. Preţul estimat de primărie pentru acest obiectiv era cuprins între 52 şi 105 milioane de lei, fără taxa pe valoarea adăugată.

Avocatul Dan Cristea, apărătorul companiei ACI, a arătat că în următoarele zile, primăria va trebui să desemneze drept câştigătoare a licitaţiei societatea pe care a reprezentat-o în proces. "Primăria trebuie să continue procedura de achiziţie publică de la etapa a treia, respectiv să se întoarcă la masa selecţiei, să constate că oferta CON-A este neconformă, că Dafora nu s-a calificat, iar singura ofertă valabilă este cea a companiei ACI. În câteva zile, primăria va trebui să desemneze ACI drept câştigătoare", a precizat Cristea. Pe de altă parte, avocatul CON-A, Alexandru Suciu, a spus că trebuie să se consulte cu clienţii săi, urmând ca astăzi să facă o declaraţie oficială.

 

 

Loading...
Comenteaza