Mâncare caldă şi transport gratuit spre şcoală pentru copiii de la Pata Rât

Mâncare caldă şi transport gratuit spre şcoală pentru copiii de la Pata Rât

44.880 de lei, de la bugetul local pentru anul 2018, merg către hrana copiilor de la Pata Rât, beneficiari ai serviciilor socio-educative oferite de Fundaţia Popoarelor - Filiala Cluj. 

Banii merg către 17 copii, costurile fiind calculate astfel: 12 lei/copil/zi x 17 copii x 220 zile lucrătoare. Mâncarea va fi pregătită de Cantina de Ajutor Social şi Pensiune a primăriei clujene. 

"În cadrul Strategiei Europa 2020, România și-a asumat incluziunea socială a grupurilor vulnerabile și reducerea numărului de persoane expuse riscului de sărăcie sau excluziune socială cu 580.000, până în anul 2020, față de anul 2008 și totodată, reducerea abandonului școlar timpuriu cu 11,3% până în 2020. Ca urmare a acestor obiective asumate de către Guvernul României, Strategia națională privind incluziunea socială și reducerea sărăciei 2015-2020 stabilește ca prioritate creșterea accesului la educație de calitate pentru copiii din grupurile vulnerabile, inclusiv pentru cei proveniți din zonele urbane marginalizate. Având în vedere situația de vulnerabilitate a copiilor care locuiesc în comunitățile din zona Pata Rât, respectiv Dallas și rampa de gunoi, importanța și necesitatea includerii acestora în activități socio-educative cu scopul prevenirii abandonului școlar, a fost instalată de către Primăria Cluj-Napoca o unitate mobilă în comunitate, care să ofere cadrul formal în care aceste activități să se desfășoare. Complementar, reținând situația de risc în care se află copiii proveniți din aceste zone, au fost sprijinite și programele fundațiilor și asociațiilor partenere ale Direcției de Asistență Socială și Medicală, prin suportarea cheltuielilor pentru asigurarea hranei copiilor beneficiari ai serviciilor socio-educative acordate în zona comunităților din Pata Rât”, se arată în proiectul de hotărâre, care va fi supus dezbaterii în şedinţa din 15 ianuarie 2019. 

500.000 lei pentru elevii din Colonia Sopor, Pata Rât și Valea Fânațelor 

Un alt proiect de hotărâre inclus pe lista şedinţei de marţi se referă la gratuitatea transportului public în comun, cu excepția vacanțelor, pentru elevii din Colonia Sopor, Pata Rât și Valea Fânațelor. Vor fi alocaţi  550.000 de lei, din bugetul local pe 2019, astfel:

Colonia Sopor: 50.000 de lei
Pata Rât: 300.000 de lei
Valea Fânațelor: 200.000 de lei

 

Loading...
Comenteaza