Nimeni nu vrea să restaureze Castelul Banffy. Ce sumă a pus CJ la bătaie

Nimeni nu vrea să restaureze Castelul Banffy. Ce sumă a pus CJ la bătaie

Consiliul Județean (CJ) Cluj a reluat licitația privind execuția lucrărilor de restaurare a ansamblului monument istoric Castel Banffy, din satul Răscruci, întrucât la primul termen nu s-a prezentat niciun ofertant. 

Noul termen limită de depunere a ofertelor de către operatorii economici interesați să execute lucrările de reabilitare a acestui castel monument istoric este 13 martie, societatea declarată câștigătoare urmând să realizeze lucrări atât la imobilul-clădire Castel Banffy, cât și la parcul-monument.

Valoarea estimată a lucrărilor de restaurare și conservare care vor trebui realizate în maxim 24 de luni din momentul emiterii ordinului de începere a lucrărilor a rămas neschimbată, respectiv de 13,4 milioane de lei, fără taxa pe valoarea adăugată. Criteriul de atribuire este reprezentat de raportul calitate-preț, ponderea alocată factorului preț fiind de 60% iar cea care va reveni factorului tehnic, de 40%.

Prin intermediul proiectului se urmărește punerea în valoare a ansamblului monument istoric prin schimbarea funcțiunii castelului din școală, care a fost ultima funcțiune a clădirii, în centru cultural cu standarde ridicate de finisare și dotare.

În acest scop, se va amenaja un centru cultural reprezentativ pentru județ prin restaurarea clădirii și a zonei aferente, cu realizarea unor funcțiuni care să permită organizarea unor evenimente culturale, precum și deschiderea castelului pentru vizitarea de către publicul larg. Suprafața terenului ce aparține castelului este de 56.128 mp, din care 644 mp ocupați de castel, iar 691 mp, de clădirile adiacente.

CJ Cluj este beneficiarul proiectului european ,,Restaurarea, conservarea și punerea în valoare a ansamblului monument istoric Castel Banffy, sat Răscruci, comuna Bonțida", finanțat în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020. Valoarea proiectului este de 19,9 lei, cu TVA, contribuția proprie a CJ fiind de 390.520 de lei, respectiv 2% din total.

Loading...
Comenteaza