Oferta Supercom, în afara caietului de sarcini (surse)

Oferta Supercom, în afara caietului de sarcini (surse)
Câştigătorul licitaţiei pentru salubrizarea străzilor din Cluj, vara şi iarna, Supercom Bucureşti, nu a respectat caietul de sarcini, spun sursele ZIUA de CLUJ.

Societatea a venit cu o cifră de afaceri globală de 130 de milioane de lei pentru ambele sectoare, ceea ce contravine prevederilor caietului de sarcini care cerea o cifră globală per sector de 100 de milioane de lei. Supercom a acuzat cifra de afaceri cerută de primăria clujeană, acuzând un contract "cu dedicaţie", deoarece doar o singură societate îndeplineşte cerinţa - Romprest Service, deţinută de finanţatorul U Cluj, Florian Walter.

Supercom a fost una dintre societăţile care au contestat caietul de sarcini al licitaţiei pentru salubritate, lansată de Primăria Cluj-Napoca, în toamna anului trecut.

Printre cerinţele contestate a fost şi cea legată de cifra de afaceri pe care trebuie să o aibă ofertanţii per sector, pentru a fi calificaţi la licitaţie şi anume 100 de milioane de lei. Consiliul Naţional pentru Soluţionarea Contestaţiilor a menţinut cerinţa. „O altă critică formulată de contestatara Supercom SA se referă la cerinţa minimă de calificare impusă la capacitatea economică şi financiară, din fişa de date a achiziţiei, referitoare la cifra medie de afaceri globală solicitată. Astfel, contestara consideră că nivelul solicitat de autoritatea contractantă, respectiv 100 de milioane de lei sau echivalent euro/altă valută este exagerat în raport cu natura şi complexitatea contractului de achiziţie publică ce urmează a fi atribuit, în condiţiile în care, deşi cifra de afaceri solicitată nu este mai mare decât valoarea estimată a contractulzi multiplicată cu 2, pe piaţa de salubrizare din România există un singur operator economic care poate participa la ambele loturi ale procedurii din perspectiva îndeplinirii acestei cerinţe, ceea ce denotă caracterul restrictiv al cerinţei criticate", se arată în contestaţia Supercom.


CNSC a respins obiecţiile Supercom şi a mers pe mâna primăriei când a formulat respectiva cerinţă:

„Referitor la critica privind cifra de afaceri, autoritatea contractantă susţine că această cerinţă a fost stabilită prin HCL nr. 400/2013, act care este în vigoare, iar nerespectarea acestuia poate atrage sancţiunile prevăzute de lege. De asemenea, autoritatea contractantă invocă prevederile art. 186 alin (1) şi (2) din OUG 34/2006, potrivit cărora cifra de afaceri poate fi susţinută de către un terţ, iar conform Anexei la Ordinul ANRMAP nr. 509/2011, aceasta poate fi prezentată prin cumul în cazul în care se participă la procedură în asociere sau poate fi prezentată la jumătate în cazul în care ofertantul face parte din categoria IMM-urilor. Totodată, autoritatea contractantă arată că valoarea cifrei de afaceri medii mâpentru participarea la un lot al procedurii este de minim 1000 de milioane de lei şi a fost calculată având în vedere prevederile art. 9 din HG nr. 925/2006 şi anume valoarea contractului a fost multiplicat cu 2", se arată în decizia CNSC din 21 octombrie 2013.

Potrivit informaţiilor ZIUA de CLUJ, Supercom a venit cu o cifră de afaceri de 130 de milioane de lei pentru ambele sectoare.

„Dacă împarţi cifra la doi, ajungi la 65 de milioane şi nu la minim 100 de milioane de lei, cât este cifra de afaceri solicitată în documentaţia de licitaţie. Oferta lor ar fi trebuit descalificată din start, fiind vorba despre o societate pe acţiuni. Singura societate care îndeplinea cerinţa referitoare la cifra de afaceri globală, singură, era Romprest (deţinută de omul de afaceri Florin Walter, finţatorul U Cluj - n. red.)", au menţionat aceleaşi surse.

Primăria nu a trimis deocamdată în SEAP raportul procedurii de licitaţie care ar trebuie să pună pe tapet atât punctajul Supercom, cât şi a celorlalte cinci societăţi participante la licitaţie: Polaris M Holding, RER Buzău, Rompret Service, Brantner Servicii Ecologice şi Rosal Grup.

Potrivit primăriei, comisia de licitaţie a stabilit câştigătorul în urma unei decizii din 21 martie. „S-au încălcat şi termenele legale de anunţare a rezultatelor", spun aceleaşi surse. Până în prezent nici una dintre societăţile participante la licitaţie nu a contestat rezultatul stabilitit de primăria clujenaă.

Licitaţia deschisă pentru concesionarea serviciului de salubrizare stradală si deszăpezire din municipiul Cluj-Napoca a fost lansată în Sistemul Electronic de Achiziţii Publice în 24 septembrie anul trecut. Deschiderea ofertelor era programtă în 18 noiembrie. Licitaţia primăriei a fost suspendată printr-o decizie din 7 octombrie a CNSC, după ce trei societăţi, DMV Prosal, Supercom şi RER Ecologic Service Buzău, au contestat caietul de sarcini aferent procedurii.

Printr-o decizie din 21 octombrie a CNSC, instituţia a admis reclamaţiile formulate de aceste societăţi şi a cerut primăriei clujene ca în termen de 10 zile să remedieze documentaţia de atribuire şi să decaleze termenul de depunere a ofertelor corespunzător cu perioada în care procedura a fost suspendată.

În principal, potrivit deciziei CNSC, administraţia locală trebuie să scoată din documentaţia de licitaţie condiţiile stricte referitoare la capacitatea utilajelor deţinute de ofertanţi şi să impună doar un minim şi un maxim la acest capitol. Mai mult, trebuie să coreleze necesarul de utilaje stabilit cu caracteristicile acestora. De asemenea, având în vedere că a trecut în documentaţie doar penalităţi pentru operatorul/operatorii de salubritate cu care se va încheia contractul, trebuie să aplice acelaşi tratament şi pentru instituţie, în cazul în care nu efectuează plăţile la timp. Printr-o decizie din 21 octombrie a CNSC, instituţia a admis reclamaţiile formulate de aceste societăţi şi a cerut primăriei clujene să remedieze documentaţia de atribuire şi să decaleze termenul de depunere a ofertelor corespunzător cu perioada în care procedura a fost suspendată.

Procedura a fost suspendată până în 14 noiembrie 2013. După ce consilierii locali au aprobat modificarea la şedinţa ordinară din 14 octombrie 2013 a caietului de sarcini al licitaţiei pentru concesionarea serviciului de salubritate stradală şi deszăpezire, conform deciziei CNSC (minim şi maxim pentru utilajele pe care trebuie să le aibă ofertanţii, corelarea numărului cu caracteristicile, penalităţi în contract şi pentru instituţie, în cazul în care nu efectuează plăţile la timp), administraţia locală a şi anunţat, în aceeazi zi, data pentru noua licitaţie, 23 decembrie.

Ulterior, având în vedere sărbătorile de iarnă, termenul de deschidere a ofertelor a fost decalat pentru ianuarie. Licitaţia a mai fost contestă (o serie de clarificări ale autorităţii contractante) de RER Ecologic Service Buzău şi Financiar Urban Piteşti, aşa că primăria a decalat termenul pentru deschiderea ofertelor în 20 ianuarie, apoi în 30 ianuarie.

 

 

 

 

 

 

 

Loading...
Comenteaza