Start la Programul social ”Alimente 2019”. Unde se depun cererile

Start la Programul social ”Alimente 2019”. Unde se depun cererile

Primăria Cluj-Napoca anunță că, începând de luni, 1 iulie, până în 29 noiembrie, se pot ridica și depune formularele de cerere/ declarație pe propria răspundere pentru acordarea tichetelor sociale.

Potrivit primăriei, formularele de cerere/declarație pe propria răspundere pentru acordarea tichetelor sociale, în cadrul Programului social ”Alimente”, se pot ridica și depune, începând de luni, 1 iulie și până în 29 noiembrie 2019, la primăriile de cartier și sediul Direcției de Asistență Socială și Medicală.

Valoarea nominală a tichetelor sociale este de 100 lei/ an, iar, în conformitate cu prevederile HCL nr. 515/2018 pot fi beneficiari ai programului social ”alimente”, sub forma tichetelor sociale, următoarele categorii de persoane:

·  persoane cu handicap grav sau accentuat, neinstituționalizate

·  pensionari, invalizi, veterani, văduve de razboi, persoane deportate, prizonieri, persecutați politic, eroi martiri ai revoluției, orfani, ale căror venituri nete lunare pentru persoana singură sunt de până la 1082 lei și de până la 786 lei/membru de familie

·  șomeri înregistrați (cu indemnizație și fără indemnizație de șomaj) ale căror venituri nete lunare pentru persoana singură sunt de până la 1.082 lei și de până la 786 lei/membru de familie

·  beneficiari de ajutor social sau de alocație pentru susținerea familiei

·  victimele traficului de persoane

·  victimele violenței domestice

Acte necesare:

            La cererea/declarația pe propria răspundere se atașează, după caz:

·  Pentru persoane cu handicap grav sau accentuat, neinstituționalizate: buletin/carte de identitate și certificatul de încadrare în grad de handicap grav sau accentuat

·  Pentru victimele violenței domestice și ale traficului de persoane: buletin/carte de identitate și dovada că e victima violenței domestice sau a traficului de persoane (de la furnizorul de servicii sociale)

·   Pentru pensionari, invalizi, veterani, văduve de razboi, persoane deportate, prizonieri, persecutați politic, eroi martiri ai revoluției, orfani și șomeri indemnizați și neindemnizați:

1.  acte privind componența familiei (buletine/cărți de identitate, certificate de naștere, căsătorie, sențințe de divorț, hotătâre de plasament/adopție/încredințare)

2.  acte doveditoare privind veniturile membrilor familiei (adeverințe de salariu cu venitul net, cupoane de pensie/șomaj, indemnizații, alocații, alte categorii de venituri realizate în luna anterioară celei în care se depune cererea);

3.  actul de identitate pentru reprezentantul legal, dacă este cazul

4.  carnetul de evidenţă, vizat la zi - pentru şomeri sau adeverinţă eliberată de AJOFM Cluj pentru cei care nu sunt indemnizaţi şi sunt aflaţi în căutarea unui loc de muncă

După verificarea cererilor și declarațiilor pe propria răspundere, se stabilește lista persoanelor beneficiare. Distribuirea tichetelor sociale se va face în baza unor programări care vor fi comunicate direct beneficiarilor.

Formularul de  cerere/ declarație pe propria răspundere poate fi descărcat de AICI.

Loading...
Comenteaza