Start pregătirilor de iarnă. Începe sezonul de depunere a cererilor pentru ajutoarele de încălzire

Start pregătirilor de iarnă. Începe sezonul de depunere a cererilor pentru ajutoarele de încălzire
Primăria Cluj-Napoca anunţă distribuirea cererilor pentru acordarea ajutorului pentru încălzirea locuinţei.

Acestea vor putea fi ridicate începând de luni, 12 octombrie, în timp ce preluarea lor se va efectua din data de 15 octombrie. Formularele pot fi ridicate de la Centrul de Informare pentru Cetăţeni de pe strada Moţilor nr. 7, de la primăriile de cartier din Mănăştur (str. I. Meşter nr. 10), Mărăşti (str. Fabricii nr. 4), Iris (str. Liebcknecht nr. 7-8), Someşeni (str. T. Vuia nr. 41), Grigorescu (str. A. Vlahuţă nr. 47-48), Zorilor (str. Pasteur nr. 60) şi Gheorgheni (Aleea Băişoara nr. 4A) sau de la sediul Regiei Autonome de Termoficare Cluj-Napoca.

Actele se depun la Centrul de Informare pentru Cetăţeni de luni până miercuri între 08:30 şi 16:30, joia între 08:30 şi 18:30 şi vinerea între 08:30 şi 16:00, în timp ce la primăriile de cartier se depun de luni până miercuri de la 08:00 la 16:00, joia de la 08:00 la 17:30 şi vinerea de la 08:00 la 14:30.

Solicitanţii de ajutor de încălzire pentru energie termică sunt rugaţi să depună cererile la administratorul imobilului, care le va centraliza şi le va depune însoţite de un borderou centralizator.

Stabilirea dreptului de acordare se face o singură dată pe întreaga perioadă a sezonului rece, începând cu luna depunerii cererii pentru cei care au depus documentele până la data de 20 a lunii respective, iar pentru cei care au depus documentele după această dată începând cu luna următoare.

Orice modificare privind numărul de membri sau venitul realizat se comunică printr-o nouă cerere care va cuprinde în mod obligatoriu aceleaşi acte ca cea iniţială.

Ajutorul de încălzire - criterii de eligibilitate

Ajutorul de încălzire se acordă în perioada noiembrie 2015 - martie 2016 persoanelor cu domiciliul sau reşedinţa valabilă în Cluj-Napoca care împlinesc condiţiile de eligibilitate, pe baza cererii şi declaraţiei pe propria răspundere, însoţite de actele necesare.

Pentru a beneficia de acest ajutor veniturile cumulate ale celor interesaţi trebuie să fie sub 1082 lei pentru persoanele singure, sub 786 lei/pers. pentru familiile sau persoanele care se gospodăresc împreună, respectiv sub 615 lei/pers. pentru persoanele singure, familiile sau persoanele care se gospodăresc împreună şi folosesc pentru încălzirea locuinţei gaze naturale, energie electrică sau combustibili solizi.

În stabilirea venitului net mediu lunar pe membru de familie şi, după caz, al persoanei singure, se iau în calcul toate veniturile realizate de membrii acesteia în luna anterioară depunerii cererii.

Pot beneficia de ajutor pentru încălzirea locuinţei cu energie termică, gaze naturale, energie electrică sau combustibili solizi familiile şi persoanele singure care se încadrează în plafoanele de venit pe persoană, numai pentru locuinţa de domiciliu sau, după caz, de reşedinţă a acestora, dacă nu deţin bunuri mobile/ imobile care conduc la respingerea acordării ajutorului.

Loading...
Comenteaza