Celebra scriitoare clujeană Florina Ilis și-a lansat noul roman

Celebra scriitoare clujeană Florina Ilis și-a lansat noul roman

Editura Polirom a anunţat apariţia în librării a noului roman "Cartea numerilor", semnat de Florina Ilis, una dintre cele mai apreciate scriitoare române contemporane.

„Dacă, din lipsă de documente scrise, date fiind împrejurările, voi imagina acolo unde informațiile prea puține nu-mi ajung, cititorul, îngăduitor, mă va ierta, fiindcă în cartea numelor, pentru ca numele să nu se topească în uitare, devenind asemeni crucilor înnegrite de timp, strâmbe și mute, m-am străduit să iscodesc oamenii și lucrurile, făcând din nimic și cîteva metafore mai mult și, sporind cu toate câte le-am auzit și le-am crezut, voi face ca și puținul despre neamul meu și despre neamul nostru să nu se piardă și să nu fie de pagubă celor ce vin.

Fără a uita totuși că nu fac altceva decât literatură, voi apela la cercetare și documente doar cât să nu omor povestea și, pentru a înainta puțin cîte puțin în trecutul care nu-mi dă pace, mă voi lăsa în voia plăcerii de a povesti și mă voi servi de amintirile tuturor, nădăjduind să aflu cât mai mult, toate detaliile, chiar corelațiile nevăzute, secrete, care există între lucruri și pe care, la o privire prea grăbită sau numai obiectivă, nu le observăm”, spune Florina Ilis.

Precum cartea lui Moise, “Cartea numerilor” este un „recensământ” al unui popor aflat pe drumul prin pustiul adesea ostil al unei istorii potrivnice. Construit pe structura numerilor – carte despre ascultare și răzvrătire, despre pocăință și binecuvîntare – romanul este o sinecdocă a destinului României, ambiționându-se să cuprindă cât mai multe evenimente cruciale ale sec. XX și să sintetizeze o etno-istorie perfect verosimilă.

Printr-o tehnică insolită, naratorul își provoacă personajele să-și depene amintirile pentru a reconstitui un arbore genealogic secular, adânc înfipt în pămînt, plăsmuit din imaginație, pe ramuri cu nume pe care istoria nu le-a înregistrat, cu destine intersectate, aflate sub semnul iubirii, al bucuriei, al nașterii și al morții, dar și al trădării, al minciunii și compromisului.

Nonconformistă față de rigorile epicului tradițional, puterea de seducție a “Cărții numerilor” stă în varietatea personajelor și a întîmplărilor în care oricine poate identifica profiluri, personalități și experiențe din istoria personală. Cartea a apărut în prestigioasa colecţie „Fiction LTD” a Editurii Polirom, şi în ediţie digitală.

Florina Ilis este autoarea romanului “Cruciada copiilor” (Cartea Românească, 2005; Polirom, 2011), distins cu Premiul României literare și al Fundației Anonimul cartea anului 2005, Premiul pentru proză al revistei Cuvântul, Premiul pentru Proză al Radio România Cultural, Premiul pentru Proză al Uniunii Scriitorilor din România, Premiul Ion Creangă al Academiei Române, Premiul Courrier International, Paris (2010). Acesta a fost tradus în limbile ebraică, maghiară, spaniolă, italiană, franceză și sârbă.

Aceasta s-a născut în 26 august 1968. A absolvit Facultatea de Litere și Școala de Înalte Studii Postuniversitare la Universitatea Babeș-Bolyai, unde este lector la departamentul de limbi și literaturi asiatice.

A publicat volume de poezie, teatru, eseu și romanele: “Coborârea de pe cruce” (2001; ediția a II-a, 2006), “Chemarea lui Matei” (2002; ediția a II-a). În 2006, apare romanul “Cinci nori colorați pe cerul de răsărit” (tradus în limba italiană), inspirat de experiența sa japoneză. În 2012, publică “Viețile paralele” (tradus în franceză), distins cu Premiul pentru proză al Uniunii Scriitorilor din România, Premiul Ziarului de Iași, Premiul Radio România Cultural, Premiul Colocviului Romanului Românesc de la Alba Iulia.

Loading...
Comenteaza