Cine vrea să restaureze Castelul Banffy. Miza: 20 de milioane de lei

Cine vrea să restaureze Castelul Banffy. Miza:  20 de milioane de lei

Două firme au depus oferte pentru execuţia lucrărilor de restaurare a Castelului Banffy din Răscruci, judeţul Cluj. Investiţia se ridică la 20 de milioane de lei, fonduri europene. 

,,Având în vedere faptul că restaurarea Castelului din Răscruci va determina o creştere a potenţialului turistic al întregii zone, atât al comunei Bonţida cât şi a localităților limitrofe, vom face tot ceea ce ține de noi pentru ca procedurile să se deruleze cât mai rapid și eficient posibil”, a declarat președintele Consiliului Județean Cluj, Alin Tișe.

În perioada imediat următoare se va desfășura procesul de evaluare a ofertelor depuse de către cele două entități, respectiv Asocierea SC EKTRA STUDIO SRL - SC K&K STUDIO DE PROIECTARE SRL - SC ARH. SERVICE GUTTMANN&COMP SRL (din Cluj-Napoca) și ofertantul unic SC RHEINBRUCKE SRL (Timişoara) , în vederea stabilirii câștigătorului licitației deschise.

Valoarea estimată pentru achiziția serviciilor de proiectare și asistență tehnică din partea proiectantului este de 712.685,86 de lei fără TVA, durata preconizată a proiectului fiind de 27 de luni. Criteriul de atribuire a contractului, potrivit caietului de sarcini întocmit în acest sens, este cel mai bun raport calitate – preț. În cadrul evaluării ofertelor vor fi, astfel, urmărite, prețul propus, demonstrarea unei metodologii adecvate de implementare a contractului precum și o planificare a resurselor umane și a activităților și, nu în ultimul rând, experiența suplimentară a experților – cheie.

Reamintim în acest context faptul că Județul Cluj, prin Consiliul Județean Cluj, este beneficiarul Proiectului ,,Restaurarea, conservarea și punerea în valoare a ansamblului Monument istoric Castel Banffy, sat Răscruci, comuna Bonțida, jud. Cluj", finanțat în cadrul Programului Operațional Regional 2014 - 2020, Axa prioritara 5: îmbunătățirea mediului urban și conservarea, protecția și valorificarea durabilă a patrimoniului cultural. Valoarea totală a proiectului este de 19.972.586,04 lei cu TVA, contribuția proprie a Consiliului Județean Cluj fiind în valoare de 390.520,74 de lei. 

Prin intermediul acestui proiect se urmărește punerea în valoare a ansamblului monument istoric prin schimbarea funcțiunii castelului din școală (ultima funcțiune a clădirii) în Centru Cultural cu standarde ridicate de finisare și dotare. În acest scop, s-a propus realizarea unui Centru cultural reprezentativ pentru județul Cluj, prin restaurarea clădirii și a zonei aferente, cu realizarea unor funcțiuni care să permită organizarea unor evenimente culturale, precum și deschiderea castelului pentru vizitarea de către publicul larg.

Suprafața terenului ce aparține castelului este de 56.128 mp, din care 644 de mp sunt ocupați de castelul Banffy, iar 691 de mp (313 mp + 353 mp + 25 mp) de clădirile adiacente.

Loading...
Comenteaza