210.000 de contribuabili trebuie să depună formularul 600 la finanțe

210.000 de contribuabili trebuie să depună formularul 600 la finanțe
Conducerea Agenției Naționale de Administrare Fiscală (ANAF) susține că are capacitatea necesară pentru a procesa toate declarațiile fiscale obligatorii, inclusiv formularul nr. 600.

În urma evaluării realizată la nivelul ANAF, a rezultat că 210.000 de contribuabili persoane fizice au obligația de a depune, până la 31 ianuarie 2018, formularul 600 în vederea determinării contribuției de asigurări sociale (CAS) și a contribuției de asigurări sociale de sănătate (CASS). În 2017, numai în cazul formularului nr. 200, declarație privind veniturile realizate în România, ANAF a procesat documentele aferente depuse de 515.845 de contribuabili. 

Formularul nr. 600, reprezentând declarația privind venitul asupra căruia se datorează contribuția de asigurări sociale și cu privire la încadrarea veniturilor realizate în plafonul minim pentru stabilirea contribuției de asigurări sociale de sănătate, este prevăzut în Monitorul Oficial nr. 885/10 noiembrie 2017. 

Acesta se aplică, de la 1 ianuarie 2018, în cazul contribuabililor persoane fizice, care în anul fiscal precedent au obținut venituri din activități independente, din cedarea folosinţei bunurilor, din activităţi agricole, silvicultură şi piscicultură, din asocieri cu persoane juridice, din investiţii sau venituri din alte surse.

CAS se datorează doar de către persoanele care au realizat venituri lunare din activități independente, cumulate din toate sursele în anul fiscal precedent, peste nivelul salariului de bază minim brut pe țară în vigoare în luna ianuarie a anului de impunere (pentru anul fiscal 2018 salariul minim brut este de 1.900 lei).

CASS se datorează doar de către persoanele care au realizat venituri în anul fiscal precedent, din activități independente, din cedarea folosinţei bunurilor, din activităţi agricole, silvicultură şi piscicultură, din asocieri cu persoane juridice, din investiţii sau venituri din alte surse, cumulate din toate sursele, cel puțin egale cu 12 salarii de bază minime brute pe țară (22.800 lei pentru anul fiscal 2018). 

Începând cu 1 ianuarie 2018, indiferent de numărul activităților desfășurate și de nivelul venitului realizat, când acesta este cel puțin egal cu plafonul minim, CAS (25%) se datorează la un venit ales cel puțin egal cu nivelul salariului de bază minim brut pe țară (1.900 lei în 2018), iar CASS (10%), la salariul de bază minim brut pe țară. 

Formularul nr. 600 se depune doar de către persoanele care realizează venituri cel puțin egale cu plafoanele minime menționate. Persoanele fizice care obțin venituri sub plafon nu au obligația depunerii declarației, dar pot opta pentru depunerea acesteia în vederea asigurării în sistemele sociale.

“Stabilirea termenului de 31 ianuarie pentru depunerea formularului nr. 600 are în vedere continuitatea contributivității persoanelor fizice în sistemul de asigurări de pensii și de sănătate”, conform ANAF. 

Loading...
Comenteaza