A apărut harta digitală a parcurilor naționale și naturale din România. Clujul, într-un parc de 75.000 ha

A apărut harta digitală a parcurilor naționale și naturale din România. Clujul, într-un parc de 75.000 ha
Parcul Natural Apuseni se întinde pe teritoriile județelor Alba, Bihor și Cluj

Regia Națională a Pădurilor (Romsilva) a publicat pe pagina sa de internet harta detaliată a celor 22 de parcuri naționale și naturale aflate în administrarea sa. Zona Clujului este inclusă în Parcul Natural Apuseni (PNA), întins pe 75.784 ha.

PNA este o arie protejată de interes național situată pe teritoriile județelor Cluj, Alba și Bihor. Ea se află în partea central-estică a Munților Apuseni, înconjurat de Masivul Vlădeasa, Munții Pădurea Craiului, Bihorului, Gilău și Codru-Moma. În 2009, în cadrul Galei Premiilor EDEN de la Bruxelles, PNA a fost premiat ca destinație turistică de excelență și promovat pe site-ul oficial European Destinations of Excellence.

Printre rezervațiile sale naturale se remarcă Peștera Ghețarul de la Vârtop și Scărișoara, Valea Galbenei, platoul carstic Lumea Pierdută, Peștera Ghețarul de la Focul Viu, Peștera lui Micula, Molhașul Mare de la Izbuc. Printre apele de aici pot fi amintite lacul de acumulare Beliș-Fântânele, Arieșul, Crișul Negru. Ca monumente se remarcă bisericile de lemn, Cetatea Trascăului, iar Padișul este cel mai cunoscut ca zonă turistică montană.

Există păduri de fag, stejar, carpen, tufișuri și pajiști alpine și boreale, păduri de conifere sau de foioase, ierburi de luncă, de pajiște sau de stâncărie. Printre animale se întâlnesc ursul brun, capra neagră, cerbul, mistrețul, pisica sălbatică, râsul, jderul, vidra, veverița, hermelina, liliacul cârn, iar dintre păsări, cocoșul de munte, acvila țipătoare, mierla de apă, ciocănitoarea, uliul, sticletele. Ca pești sunt menționați păstrăvul fântânel, mreana, scobarul, lipanul, cleanul, dar și amfibieni ca șopârla vivipară, năpârca, salamandra, șarpele lui Esculap.

Romsilva a menționat că publicarea acestor hărți în sistem digital și interactiv este parte a procesului de informare a publicului interesat de administrarea ariilor naturale protejate. Pot fi consultate public zonarea internă a suprafețelor în cadrul celor 11 parcuri naționale și naturale ale căror planuri de management au fost aprobate de autoritatea centrală care răspunde de mediu.

De asemenea, sunt publicate zonele propuse prin proiectele planurilor de management ale celor 11 de parcuri naționale și naturale care sunt depuse și urmează procedurile de aprobare conform legislației specifice de mediu. Specialiștii refac în teren toate marcajele zonelor de protecție din parcurile naționale și naturale administrate de Romsilva, folosind marcajele specifice ce pot fi identificate de publicul interesat.

Hărțile prezintă zonele de protecție strictă și integrală, unde intervențiile umane sunt restricționate, precum și zonele tampon, ce fac trecerea de la zonele protejate, la zonele de dezvoltare durabilă ale comunităților locale. Toate activitățile din zonele tampon, zone de conservare durabilă în parcurile naționale și zone de management durabil în parcurile naturale sunt reglementate de ordonanța privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei și faunei sălbatice.

În aceste zone tampon sunt permise lucrări silvice de îngrijire și conducere a pădurii, lucrări speciale de conservare și tratamente silvice, activități științifice, educative și de ecoturism, cositul și pășunatul, recoltarea fructelor de pădure, a ciupercilor și a plantelor medicinale.

Aceste activități sunt monitorizate de personalul administrațiilor parcurilor naționale și naturale. Romsilva administrează 22 de parcuri naționale și naturale cu o suprafață cumulată de 853.000 ha, din acestea 243.000 ha aflându-se în zone de protecție strictă și intergală, unde intervenția umană este restricționată.

Loading...
Comenteaza