Atenție, antreprenori! Vin banii pentru Start-up Nation: 94 de milioane de euro

Atenție, antreprenori! Vin banii pentru Start-up Nation: 94 de milioane de euro
Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Capital Uman, din cadrul Ministerul Dezvoltării Regionale, a semnat trei contracte de finanțare, de 93,7 milioane euro, în cadrul apelului de proiecte de tip noncompetitiv România Start-up Nation.

“Prin aceste proiecte, al căror beneficiar este Ministerul pentru Mediul de Afaceri, Comerț și Antreprenoriat (MMACA), sprijinim întreprinderile să se dezvolte și să creeze locuri de muncă în România. Estimăm că, după finalizarea activităților, minimum 2.100 microîntreprinderi şi întreprinderi mici şi mijlocii vor beneficia de sprijin, fiind create si menținute minimum  4.200 locuri de muncă", a declarat Marius Nica, ministrul delegat pentru fonduri europene. 

Activitățile finanțate, derulate de MMACA, cuprind selecția planurilor de afaceri depuse de antreprenori, susținerea implementării planurilor de afaceri și monitorizarea acestora în perioada de sustenabilitate. Proiectele încurajează antreprenoriatul și ocuparea pe cont propriu, prin susținerea dezvoltării de întreprinderi cu profil nonagricol din zona urbană. 

Beneficiarii finali ai finanțărilor sunt microîntreprinderi sau întreprinderi mici şi mijlocii (persoane juridice) cu profil nonagricol, din zonele urbane, cu mai puțin de un an de funcționare, selectate pentru finanțare din ajutorul de minimis conform metodologiei prezentate în proiect, care activează într-una dintre cele șapte regiuni de dezvoltare mai puțin dezvoltate. Activitatea pentru care primesc sprijin trebuie să corespundă unui cod CAEN menționat ca eligibil conform schemei de ajutor de minimis aprobată de MMACA.

Proiectele au fost selectate pentru finanțare din Programul Programul Operațional Capital Uman (POCU), în cadrul apelului de proiecte de tip noncompetitiv România Start-up Nation pentru obiectivul specific creșterea ocupării prin susținerea întreprinderilor cu profil nonagricol din zona urbană. 

POCU stabilește prioritățile de investiții, obiectivele specifice și acțiunile asumate de către România în domeniul resurselor umane, continuând investițiile realizate prin Fondul Social European în perioada 2007-2013 și contribuind la reducerea disparităților de dezvoltare economică și socială dintre România și statele membre ale Uniunii Europene. Programul are o alocare de 5,08 miliarde de euro.

Clujenii au solicitat 100 de milioane de euro

Comunitatea ClujHub (foto) a organizat, în premieră în România, un atelier cu beneficiarii Start-up Nation, în contextul în care aproape un sfert din numărul de proiecte finanțate prin programul naţional sunt din județ. În topul oraşelor în care au fost înregistrate cele mai multe planuri de afaceri finanţabile se află Bucureşti - 2.926, Cluj - 2.289 şi Timişoara - 885.

Criteriile de departajare au fost locurile de muncă nou create şi cele pentru persoane defavorizate, şomeri şi absolvenţi, achiziţia de echipamente tehnologice noi, activitatea pentru care e solicitată finanţarea.

Programul pentru stimularea înfiinţării IMM-urilor se va concretiza sub forma unui ajutor de minimis de cel mult 200.000 de lei, reprezentând 100% din cheltuielile eligibile. Firmele trebuie să fie deschise în 2017 și să angajeze cel puțin o persoană, cu normă întreagă. Pentru ca planul de afaceri să fie acceptat trebuia ca aplicantul să obțină minimum 50 de puncte.

Loading...
Comenteaza