Cei mai mari asigurători RCA din România, Euroins și City Insurance, amendați cu câte 50.000 de lei

Cei mai mari asigurători RCA din România, Euroins și City Insurance, amendați cu câte 50.000 de lei

Consiliul Autorității de Supraveghere Financiară (ASF) a hotărât sancționarea societăților de asigurare City Insurance și Euroins România Asigurare - Reasigurare cu amendă de 50.000 de lei pentru fiecare companie.

Sancționarea s-a realizat în conformitate cu prevederile privind asigurarea obligatorie de răspundere civilă auto (RCA) pentru prejudicii produse terților prin accidente de vehicule și tramvaie. ASF a emis și a transmis actele individuale către cele două societăți, care conțin motivarea deciziilor consiliului.

În cadrul controlului permanent desfășurat de către ASF s-a constatat pentru fiecare societate încălcarea legii privind RCA pentru prejudicii produse terților prin accidente de vehicule și tramvaie, într-un anumit număr de dosare de daună, respectiv a prevederilor: transmiterea cu întârziere a ofertei de despăgubire sau a notificărilor cu privire la motivele pentru care nu a aprobat, în totalitate sau parțial, pretențiile de despăgubire; efectuarea plății despăgubirilor cu întârziere; efectuarea (re)constatării daunelor cu întârziere.

În cadrul acțiunilor de monitorizare și control permanent a fost constatată o tendință ascendentă a numărului de petiții înregistrate la ASF și a ratei de soluționare a acestora în favoarea petenților (50% din cazuri). Societățile sancționate se încadrează la grad de conformare mediu spre redus, cu diferențe semnificative față de media pieței.

Aspectele neconforme cu legislația se analizează atât individual (încălcări ale prevederilor legale expres menționate), cât și în contextul naturii, amplorii şi complexității riscurilor activității desfășurate de societăți, inclusiv a gradului de cooperare cu ASF.

“Din perspectiva riscului de conduită și a monitorizării produselor, a cotei semnificative pe piața asigurărilor a produsului RCA se impune supravegherea strictă a guvernanței produsului RCA de către societățile de asigurare și de către ASF, având în vedere că societățile trebuie să acționeze întotdeauna onest și profesionist, astfel încât să corespundă cel mai bine intereselor clienților.

Prin conduita în domeniul asistenței postvânzare, conform cadrului legal, societățile trebuie să se asigure de faptul că interesele, drepturile și nevoile clienților sunt luate în considerare pe tot parcursul ciclului de viață al produsului, până la finalizarea relațiilor contractuale, inclusiv prin implementarea unui proces eficient și rapid de gestionare a daunelor și implementarea unui sistem eficient de gestionare a reclamațiilor.

Conduita necorespunzătoare a unei societăți de asigurare din perspectiva riscurilor pe care aceasta le poate genera la adresa consumatorilor este un factor agravant al circumstanțierii faptelor de nerespectare a cadrului legal referitoare la produsele de asigurare specific legiferate și supravegheate de către ASF”, conform instituției.

Cele două societăți au dreptul de a contesta sancțiunea în 30 de zile de la comunicarea hotărârii.

Loading...
Comenteaza