Cel mai vechi patronat din Europa a atras 10 milioane de euro la Cluj

Cel mai vechi patronat din Europa a atras 10 milioane de euro la Cluj

Asociația Patronilor și Meseriașilor (APM) Cluj a realizat și a implementat proiecte în valoare cumulată de peste 10 milioane de euro în ultimii 15 ani, anunță conducerea organizației.

Domeniile în care au fost atrase fondurile sunt educație managerială și antreprenorială, inovație, formare profesională, dezvoltare socială, cu finanțare națională sau internațională, prin programe PHARE, POSDRU, eContent, Banca Mondială, EU FP7.

“În aceste inițiative am colaborat cu 20 de parteneri din 15 țări (camere de comerț, institute de cercetare, grupuri industriale, asociații patronale sau profesionale). Venim cu o expertiza solidă de management de proiect pe proiecte complexe și cu o experiență îndelungată în domeniul formării profesionale și a pregătirii antreprenoriale”, spune Augustin Feneșan, președintele APM.

Organizația va aniversa, în 9 ianuarie, 29 ani de activitate continuă, fiind prima asociație patronală reînființată după 1989, actul de înregistrare al acesteia în Registrul Asociaților și Fundațiilor Cluj fiind datat 9 ianuarie 1990. Ulterior, după afilierea la Consiliul Național al Întreprinderilor Private Mici și Mijlocii, în 1992, ca membru fondator, APM Cluj a fost decretată drept cea mai veche organizație patronală din Europa atestată documentar.

Din 2008, APM Cluj a preluat președenția Federației Patronatelor de IMM-uri din Regiunea Nord-Vest, implicându-se activ în asigurarea unui mediu de afaceri propice dezvoltării durabile a IMM-urilor la nivel regional.

APM Cluj este continuatoare legală a organizației Asociația Profesională Liberală a Micilor Meseriași din județul Cluj (APLMM), fondată în 9 ianuarie 1990, în baza legii nr. 21-1924 și înscrisă în Registrul Persoanelor Juridice de pe lângă Judecătoria Cluj.

În 1991, date fiind modificările apărute în legislația românească, APLMM a fost reorganizată în APM Cluj, fapt consemnat prin încheierea nr.105/19.07.1991, înscrisă în Registrul Persoanelor Juridice de pe lângă Judecătoria Cluj-Napoca.

APM este continuatoarea de drept și succesoarea legală a primei organizații profesionale din Cluj, înființată după abrogarea breslelor din Transilvania sub denumirea de Reuniunea Sodalilor Români din Cluj. Fondată în 1871, prima organizație clujeană a meseriașilor români a fost recunoscută de oficialitățile vremii de-abia în 1875.

Transformată ulterior în Reuniunea Meseriașilor, Comercianților și Industriașilor Români din Cluj, această organizație a constituit nucleul în jurul căruia a fost înființată Centrala Reuniunilor de Meseriași, Comercianți și Muncitori din România, cu sediul în Cluj, în perioada interbelică.

APM operează un centru de formare profesională, precum și Centrul Lean și Centrul de Dezvoltare de Produs, pe o infrastructură dedicată de 1.000 mp de săli de curs și birouri în două locații din Cluj.

Ca furnizor de servicii pentru educaţia adulţilor aceasta are acreditate 18 cursuri de formare iniţială, specializare sau perfecţionare profesională, managerială și antreprenorială, pregătind până acum 20.000 de absolvenți.

În 2015 APM s-a alăturat rețelei globale Hewlett Packard Learning Initiative for Entrepreneurs (Life-Global) pentru integrarea materialelor curriculare în propriile programe de formare antreprenorială, în conceptul de învățare mixtă.

Organizația acționează ca inițiator sau cofondator a mai multor clustere economice, care operează în Regiunea Nord-Vest (mobilă, IT, energii alternative, agroalimentar, lifestyle) și sprijină funcționarea unor cluburi de afaceri străine (Clubul Francofon de Afaceri Cluj) sau organizații profesionale (CECCAR).

Loading...
Comenteaza