Advertorial „Consolidarea pe piaţă a societăţii AGO PROIECT ENGINEERING SRL prin achiziţii de echipamente şi softuri performante”

„Consolidarea pe piaţă a societăţii AGO PROIECT ENGINEERING SRL prin achiziţii de echipamente şi softuri performante”

Numele beneficiarului: AGO PROIECT ENGINEERING SRL.

 „Consolidarea pe piata a societatii AGO PROIECT ENGINEERING SRL prin achizitii de echipamente si softuri performante”

Numele beneficiarului: AGO PROIECT ENGINEERING SRL

Numele programului: Programul Operational Regional 2014-2020

Numele Autoritatii de Management: “Ministerul Dezvoltarii Regionale, Administratiei Publice si Fondurilor Europene”

Numele Organismului Intermediar: “Agentia pentru Dezvoltare Regionala Nord-Vest”

Valoarea totala a proiectului: 697,213.39 lei

Valoarea finanatarii nerambursabile: 468,634.88 lei

Data inceperii implementarii: 14.06.2018

Data finalizarii implementarii: 30.04.2019

Cod SMIS: 108107

Obiectivele specifice ale proiectului:

1. Introducerea de servicii noi, respectiv semnificativ îmbunatatite ca urmare a inovarii si diversificarii proceselor în cadrul firmei si cu ajutorul noului flux tehnologic prin achizitionarea de echipamente tehnologice si bunuri necorporale noi si performante.

2. Îmbunatatirea calitatii mediului înconjurator prin asigurarea cresterii gradului de recuperare si reciclare a deseurilor, realizata printr-o colaborare cu un furnizor de colectare selectiva a deseurilor în perioada de implementare al proiectului, si în perioada de durabilitate al proiectului. Totodata prin achizitionarea de sistem de iluminat energetic, eficientizarea energetica a firmei.

3. Dezvoltarea resurselor umane ale microîntreprinderii prin angajarea a 3 persoane si pastrarea locurilor de munca existente si a celor nou create pe toata perioada de durabilitate a proiectului. Totodata realizarea de masuri specifice pentru egalitatea de sanse si tratament prin angajarea de cel putin o persoana apartinând unei categorii defavorizate si adaptarea infrastructurii pentru operarea de catre persoane cu dizabilitati.

Poza noua 10.08.2018

Loading...
Comenteaza