Cu fiscul la festival. Biruri din Untold şi Electric Castle

Cu fiscul la festival. Biruri din Untold şi Electric Castle
Finanţele au pus ochii pe cei care îşi dau în chirie locuinţele pe timpul marilor festivaluri care au loc în vară la Cluj, somându-i să îşi înregistreze contractele şi să plătească anticipat dări la stat. Amenda ajunge cât un abonament la festival: 500 de lei. Chiria pe 4-5 zile pentru un apartament de lux poate atinge în această perioadă exorbitantul preţ de 3.000 de euro.

Direcţia Regională a Finanţelor Publice (DRFP) Cluj-Napoca a avertizat contribuabilii care realizează venituri din cedarea folosinţei bunurilor mobile şi imobile din patrimoniul personal „ca urmare a evenimentelor culturale care vor avea loc în municipiul Cluj-Napoca sau cu alte ocazii” că au obligaţia să înregistreze contractul din închiriere la organul fiscal în 30 de zile de la data încheierii sale. 
 
„Nedepunerea la termen a declaraţiilor de venit de către persoanele fizice constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 50 lei la 500 lei. O dată cu înregistrarea contractului se depune şi declaraţia privind venitul estimat/normă de venit.

Sunt considerate venituri din cedarea folosinţei bunurilor şi veniturile obţinute de către proprietar din închirierea camerelor situate în locuinţe proprietate personală, având o capacitate de cazare în scop turistic cuprinsă între 1 şi 5 camere inclusiv. Dacă bunul închiriat este deţinut în comun, contractul se va înregistra de către fiecare coproprietar la organul fiscal în a cărui rază teritorială îşi are domiciliul”, precizează Alin Radu Răducu, inspector superior la DRFP.

Plăţi anticipate la bugetul de stat şi la sănătate
 
Documentele necesare pentru înregistrarea contractului de închiriere sunt contractul de închiriere, declaraţia privind venitul estimat (formularul 220 pentru proprietar, coproprietar, uzufructuar, alt deţinător legal), actul de proprietate sau de deţinere legală, împuternicire (dacă nu se prezintă proprietarul). Contribuabilii care realizează venituri din cedarea folosinţei bunurilor pe parcursul unui an datorează plăţi anticipate cu titlu de impozit în contul impozitului pe venit către bugetul de stat şi asigurările sociale de sănătate.
 
Dacă venitul din cedarea folosinţei bunurilor reprezintă echivalentul în lei al sumei în valută, determinarea venitului anual estimat se efectuează pe baza cursului de schimb al pieţei valutare, comunicat de Banca Naţională. Plăţile anticipate se efectuează în patru rate egale, până la data de 25 inclusiv a ultimei luni din fiecare trimestru, respectiv 25 martie, 25 iunie, 25 septembrie, 21 decembrie.
 
Contribuabili care obţin venituri din cedarea folosinţei bunurilor pot opta pentru determinarea venitului net în sistem real pe baza datelor din contabilitatea în partidă simplă. Organul fiscal competent stabileşte plăţi anticipate prin aplicarea cotei de 16% asupra venitului net anual estimat din declaraţia privind venitul estimat. Contribuabilii care reziliază contractele de închiriere în cursul anului au obligaţia să înştiinţeze în scris în cinci zile organul fiscal competent. 
 
Proprietarii fac bani serioşi într-un timp scurt
 
Chiria maximă percepută de proprietari sau de reprezentanţii acestora pe site-ul de vânzări Olx.ro este de 3.000 de euro, pentru un apartament de trei camere în noul complex Platinia, de la fosta fabrică de bere Ursus. În aceste condiţii, proprietarul poate obţine până la 6.000 de euro din închirierea apartamentului de lux pentru festivalurile Untold şi Electric Castle, care vor grupa până la 500.000 de participanţi. Acelaşi tarif este perceput pentru o casă de 300 mp din zona Cluj Arena sau pentru o vilă cu şase camere în perimetrul complexului studenţesc Hasdeu. În cartierele municipiului sau în Floreşti, un apartament de închiriat pe timpul festivalurilor are un tarif fixat de proprietari la 400-700 de euro, în funcţie de mărime şi de dotări.

Loading...
Comenteaza