“Documentațiile de urbanism se dau mult mai repede la Cluj”

“Documentațiile de urbanism se dau mult mai repede la Cluj”

Clujul este o excepție în România în eliberarea de documente de urbanism necesare avizelor și autorizațiilor, în alte orașe dezvoltatorii așteptând mult mai mult, fapt care le mărește cheltuielile, susține Andreea Ruca, avocat specializat în consultanța imobiliară. 

Ea crede că majorarea numărului de dosare de anulare a autorizațiilor este un fenomen îngrijorător, întrucât știrbește încrederea în autoritățile emitente a actelor administrative respective, iar la finalul unui litigiu de 4-5 ani, dacă motivele se dovedesc neîntemeiate, nimeni nu răspunde de pierderile materiale suferite de investitor, conform platformei Legal Magazin.

“Când vorbim despre timpul necesar eliberării unei autorizații, îmi vine în minte un exemplu pozitiv în ceea ce privește celeritatea, și acela este Clujul.

Altfel, durează mai mult raportat la investiția efectuată cu achiziționarea terenului pe care urmează a se construi, costurile aferente depunerii documentației necesare (proiecte, memorii, expertize, obținerea de avize), a echipelor de muncitori antamate, a contractelor încheiate cu furnizorii pentru materiale și dorința beneficiarilor de a-și recupera cât mai curând posibil investițiile făcute.

Documentațiile de urbanism în vederea obținerii avizelor și autorizațiilor ar trebui mai degrabă unificate, decât simplificate, aspect ce ar presupune și investiții mari la nivelul administrațiilor”, susține avocatul bucureștean.

În perioada litigiului dezvoltatorul nu va putea vinde imobilele, ceea ce îi blochează și alte investiții, iar fenomenul are efecte și pe plan socio-economic, căci în această perioadă nu sunt încasate taxe la bugetul de stat, impozite, iar rata șomajului crește.

“Pentru a stopa toate aceste efecte negative ar trebui luat ca exemplu modelul european, unde în momentul emiterii autorizației, atât investitorul, cât și autoritatea emitentă, într-un anumit procent fiecare, să acorde o garanție – o anumită sumă de bani – într-un cont escrow, iar în cazul unui litigiu de orice gen, acea pagubă să fie recuperată din acel cont. Citisem despre un astfel de proiect și la noi, în luna decembrie a anului trecut,sper să se și concretizeze într-un fel.

Poate ar trebui luat în considerare și în ce măsură pentru astfel de procese, fără a îngrădi dreptul la liberul acces la justiție, pe care chiar Curtea Europeană de Justitie nu îl consideră un drept absolut, este necesară introducerea unei taxe de timbru la valoarea proiectului /investiției a cărei autorizație se contestă. Așa ar putea fi degrevate și instanțele de cererile având la bază motive neîntemeiate”.

Avocatul crede că prețurile la locuințe se vor adapta în funcție de cerere și ofertă, zonă, serviciile și calitatea oferite.

“Dacă luăm în calcul că piața construcțiilor este una din industriile care produce cele mai mari venituri la bugetul de stat, datorită oamenilor angrenați în proiecte - mă refer aici de la dirigintele de șantier până la paznic sau manipulant, contractelor încheiate cu furnizorii de produse - facilitățile fiscale sunt binevenite, întrucât acestea dau posibilitatea reinvestirii profitului și generarea de alte taxe la bugetul de stat”.

Loading...
Comenteaza