“ENERGIA DE MÂINE - INOVAȚIA DE AZI”

“ENERGIA DE MÂINE - INOVAȚIA DE AZI”

Finalizarea proiectului “ ENERGIA DE MÂINE - INOVAȚIA DE AZI”, cod SMIS 112775, în cadrul Programului Operaţional Regional (POR 2014-2020), Axa prioritară 2.

Societatea RCB ELECTRO '97 SA, cu sediul în Municipiul Bistrița, Str. Sigmirului, nr. 17, județul Bistrița-Năsăud, România, a implementat în perioada 12.04.2018 – 31.05.2019, proiectul “ ENERGIA DE MÂINE - INOVAȚIA DE AZI”, cod SMIS 112775, în cadrul Programului Operaţional Regional (POR 2014-2020), Axa prioritară 2 Îmbunătățirea competitivității întreprinderilor mici și mijlocii, Prioritatea de investiții investiții 2.2 – Sprijinirea creării și extinderea capacităților avansate de producție și dezvoltarea serviciilor.

Proiectul are o valoare totală de 8.108.048,78 lei, cu o finanţare nerambursabilă în valoare de 4.195.365,60 lei, din care 3.566.060,76 lei prin Programul Operaţional Regional din Fondul European de Dezvoltare Regională şi 629.304,84 lei de la bugetul de stat, în baza contractului de finanţare nr.1797 din 12.04.2018, încheiat cu Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice în calitate de Autoritate de Management, prin Agenția pentru Dezvoltare Regională Nord-Vest în calitate de Organism Intermediar.

Obiectivele specifice ale proiectului sunt:

  • Diversificarea producției, inclusiv extinderea capacității, prin investiţii în 6 active fixe de ultimă generaţie, 1 sistem iluminat LED, 1 sistem de panouri solare și un software pentru gestionarea producției;
  • Creșterea vizibilității și a prezenței în piață prin participarea la un târg internațional, certificarea sistememului de management al calitatii ISO 9001 și certificarea produselor;
  • Crearea a 4 locuri noi de muncă din care unul va fi ocupat de o persoană din categoria persoanelor defavorizate.
Obiectivele au fost realizate în totalitate.

Rezultatele proiectului se reflectă în diversificarea și creșterii capacității de producție, cu ajutorul echipamentelor noi achiziționate.

Impactul proiectului: Cele 4 noi locuri de muncă create, dintre care unul este ocupat de o persoană din categoria persoanelor defavorizate, contribuie, alături de creșterea productivității muncii începând cu al doilea an de la finalizarea implementării proiectului, la creșterea veniturilor bugetare și la un standard de viață mai bun.

Date de contact:

Maier Elisabeta, reprezentant legal 

Tel. +40-263-236153; +40-263-238448, E-mail: office@rcbelectro.ro
 
Proiectul de investiţii a fost implementat în municipiul Bistrita, Str. Sigmirului, nr. 17, județul Bistrița-Năsăud, România.

“ENERGIA DE MÂINE - INOVAȚIA DE AZI”

Loading...
Comenteaza