Extrasele de cont de la trezorerie ale firmelor vor fi eliberate fără comision pe internet

Extrasele de cont de la trezorerie ale firmelor vor fi eliberate fără comision pe internet

Operatorii economici care au conturi de disponibil deschide la unitățile Trezoreriei Statului își vor vizualiza și descărca fără comision extrasele în format electronic. Nu și cele pe hârtie.

Ordinul ministrului finanƫelor publice reglementează eliberarea extraselor de cont în format electronic, semnate cu certificat digital emis de Ministerul Finanțelor Publice, cu certificat digital calificat sau cu sigiliu electronic, titular Ministerul Finanțelor Publice, după caz, fără perceperea de comisioane, pentru toate conturile de disponibil deschise pe numele operatorilor economici și altor entități la unitățile trezoreriei statului.

Reprezentanții legali ai operatorilor economici și ai altor entități care nu sunt de acord cu accesul la vizualizarea și descărcarea extraselor de cont în format electronic al persoanelor înregistrate pe baza certificatului digital calificat ca utilizatori ai serviciilor «Spațiul Privat Virtual» sau «Depunere declarații on-line» notifică în scris unitatea trezoreriei statului la care au deschis conturile de disponibil referitor la faptul că nu optează pentru această modalitate de primire a extraselor de cont. Începând cu prima zi lucrătoare de la depunerea notificării, unitățile trezoreriei statului sistează punerea la dispoziție a extraselor de cont în format electronic, acestora urmând a le fi puse la dispoziție extrasele pe suport hârtie.

Pentru eliberarea extraselor pe suport hârtie se percep comisioane la nivelul stabilit prin ordin al ministrului finanțelor publice privind formarea și utilizarea resurselor derulate prin Trezoreria Statului.

Loading...
Comenteaza