Finanţele aduc cu forţa contribuabilii pe internet

Finanţele aduc cu forţa contribuabilii pe internet
Agenţia Naţională de Administrare Fiscală (ANAF) a atenţionat contribuabilii că dacă nu se înscriu la serviciile sale de pe internet, intră într-o zonă de risc. Cu alte cuvinte, sunt mai expuse în a fi călcate de controalele fiscului.

67.000 de persoane juridice s-au înscris până acum în spaţiul privat virtual (SPV) al ANAF, de la lansare până în 14 iulie. Din 1 iunie serviciul este disponibil atât pentru persoanele fizice, direct sau prin împuternicit, cât şi persoanelor juridice sau entităţilor fără personalitate juridică prin reprezentant legal, desemnat sau prin împuternicit. 
 
Contribuabilii au acces la declaraţii fiscale întocmite de aceştia, la cererile adresate Ministerului Finanţelor Publice/ANAF, la acte administrative fiscale şi de executare (decizii de impunere, notificări, somaţii), la documente sau acte emise de MFP/ANAF la cerere (certificat de atestare fiscală, adeverinţa de venit), la registrul documentelor electronice din ultimii doi ani, la informaţii referitoare la istoricul acţiunilor la obligaţiile de plată, la livrările/prestările şi achiziţiile efectuate pe teritoriul naţional sau informaţii relevante rezultate ca urmare a analizei de risc, în vederea înştiinţării contribuabililor în scopul conformării voluntare. 
 
Prin SPV ei pot accesa „situaţia obligaţiilor de plată la data de”, informaţii disponibile după data de 10 a lunii curente pentru luna anterioară. Prin buletinul informativ sunt comunicate calendarul obligaţiilor fiscale, noutăţi legislative, campanii derulate, ghiduri fiscale, comunicate de presă, anunţuri privind actele administrativ-fiscale, de valorificare de bunuri sechestrate prin licitaţie, la anunţuri de vânzare directă, de achiziţii bunuri şi servicii, de angajare sau de interes general. 
 
Serviciile de comunicare electronică, respectiv comunicarea prin SPV şi comunicarea prin buletinul informativ sunt gratuite şi disponibile permanent. Serviciul dispune acum de 144.000 de utilizatori, dintre care 67.000 sunt persoane juridice, iar restul persoane fizice. „Atragem atenţia, pe această cale, că neînrolarea în SPV poate antrena contribuabilii, atât persoanele fizice, cât şi persoanele juridice, într-o zonă de risc”, avertizează conducerea ANAF.

Loading...
Comenteaza