Finanțele clujene și-au mărit cu 57 de milioane încasările la buget

Finanțele clujene și-au mărit cu 57 de milioane încasările la buget
Trei sferturi dintre declarațiile recepționate din județ se depun în format electronic

Agenția Județeană a Finanțelor Publice (AJFP) Cluj a anunțat că a încasat luna trecută 347 de milioane de lei față de 290 de milioane în iunie 2017.

Creșteri s-au resimțit la asigurările sociale (+51 de milioane), asigurările de sănătate (+39 de milioane), asigurările de șomaj (+19 milioane), în timp ce intrările la bugetul de stat, fără vamă, s-au redus aproape la jumătate. Majorarea totală la bugetul general consolidat în iunie 2018 față de iunie 2017 se ridică la 19%.

Instituția avea în iunie 10.085 de persoane fizice și juridice aflate în executare silită, pentru restanțe de 248 de milioane de lei. În vederea recuperării acestora, AJFP a emis somații de 55 de milioane, încasând 20 de milioane, și a înființat popriri și sechestre de 69 de milioanei, din care a recuperat doar 6,3 milioane.

Declarațiile gestionate s-au ridicat la 76.272, 51.316 dintre acestea fiind depuse electronic. Fiscul clujean a emis 1.048 de decizii de impunere anuală, 534 pentru plăți anticipate. Sumele din taxa pe valoarea adăugată restituite în iunie erau de 24 de milioane de lei, existând 324 de deconturi depuse cu opțiune de rambursare. Controalele au vizat 104 persoane juridice, în urma cărora s-au atras la buget 4,3 milioane de lei, și 22 de persoane fizice, cu atragere de 0,4 milioane de  lei la stat.

“Urmare acțiunilor întreprinse au fost emise în luna de raportare 7 dispoziții de măsuri și au fost depuse 42 declarații rectificative. Până la data prezentei s-a încasat în luna de raportare suma de 157.000 lei aferentă declarațiilor depuse ca urmare a măsurilor dispuse. Acolo unde nu s-a impus emiterea dispoziției de măsuri, societățile respective au fost supuse analizei de risc în vederea efectuării inspecției fiscale.

Unul din obiectivele dispuse prin programul de activitate este efectuarea de inspecții fiscale urmare analizelor de risc proprii, la contribuabilii persoane juridice sau fizice, în conformitate cu prevederile legale în vigoare. În cursul lunii iunie au fost efectuate 42 acțiuni de inspecție la contribuabilii selectați pe baza analizei de risc, în urmă cărora au fost atrase la bugetul statului debite suplimentare în cuantum de 3,8 milioane lei”, a transmis Nicolae Câmpan, șeful AJFP Cluj.

Loading...
Comenteaza