Fiscul, nemulţumit de executările silite. Le preia de la direcţiile regionale

Fiscul, nemulţumit de executările silite. Le preia de la direcţiile regionale
Agenția Națională de Administrare Fiscală se va reorganiza pentru creşterea eficienţei colectării şi a eficacității în combaterea evaziunii fiscale și a fraudei fiscale şi vamale.


Actuala direcție de executare silită cazuri speciale va prelua preluarea structurile teritoriale pentru mărirea gradului de recuperare a prejudiciilor stabilite de către instanţele judecătoreşti, creşterea gradului de valorificare a bunurilor confiscate şi aplicarea eficientă a sancţiunilor internaţionale. 
 
Decizia a fost luată de către conducerea ANAF pentru îmbunătățirea randamentului recuperării creanţelor bugetare dispuse prin hotărâri judecătoreşti definitive în materie penală, prin organizarea unei structuri responsabile la nivel național cu executarea silită a cazurilor speciale. 
 
Instituţia va înfiinţa funcţia de vicepreşedinte al ANAF, cu rang de subsecretar de stat, care va coordona întreaga activitate a structurilor vamale de la nivel central şi teritorial (direcţia generală a vămilor, direcţiile regionale vamale, birourile vamale de interior şi de frontieră), în scopul întăririi controlului managerial al activității vamale.
 
Pe de altă parte, secretarul general, înalt funcționar public în cadrul ANAF, va avea în subordine compartimentului suport conducere, cu atribuţii de asistenţă şi secretariat la nivelul superior al conducerii pentru optimizarea actului managerial administrativ. 
 
Prin acest proiectul de act normativ se urmărește clarificarea competențelor de control la nivel național ale inspectorilor antifraudă fiscală și actualizarea referirilor la actele normative prin care au fost aprobate Codul de Procedură fiscală şi Codul Fiscal, conform conducerii ANAF.

Recuperarea sumelor merge greu la Cluj

44.517 de persoane fizice din Cluj se aflau în iunie în executare silită de către Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice, pentru 36,9 milioane de lei. În aceaşi situaţie se găseau 17.302 de persoane juridice, cu 239 de milioane. AJFP a emis 16.491 de somaţii, de 45,4 milioane de lei, a înfiinţat 7.945 de popriri, de 63,2 milioane, şi 22 de sechestre, de 1,4 milioane.

Încasările efective s-au cifrat însă la doar 30 de milioane. Din activitatea de preluare a bunurilor, fiscul clujean a obţinut 54.399 de lei, fiind preluate şi evaluate bunuri de 252.417 lei. În stoc au rămas bunuri de 385.863 de lei.

Loading...
Comenteaza