Fiscul reglementează utilizarea banilor din contul de TVA

Fiscul reglementează utilizarea banilor din contul de TVA
Agenția Națională de Administrare Fiscală (ANAF) va supune dezbaterii publice un proiect de act normativ prin care se reglementează modul în care pot fi utilizate sumele din contul de taxă pe valoarea adăugată (TVA), în cazul înființării popririi sau valorificării bunurilor.

Operațiunile care dau drept la debitarea contului de TVA cu acordul ANAF sunt înfiinţarea popririi asupra disponibilităţilor băneşti, asupra sumelor datorate debitorului de către terţi şi asupra sumelor pe care debitorul le are de încasat de la autorităţi sau instituţii publice, de către organele de executare silită competente, dar şi valorificarea bunurilor mobile şi imobile sechestrate sau confiscate de către organele de executare silită sau cele de valorificare a bunurilor confiscate. 
 
Prin proiectul de ordin se reglementează şi actul prin care structura fiscală centrală își dă acordul pentru debitarea contului de TVA, ce poate fi reprezentat, după caz, de adresa de înfiinţare a popririi asupra disponibilităţilor băneşti, de adresa de înfiinţare a popririi asupra sumelor datorate debitorului de către terţi, de adresa de înfiinţare a popririi asupra sumelor pe care debitorul le are de încasat de la autorităţi sau instituţii publice, acordul pentru debitarea contului de TVA, eliberat de structura de executare silită sau valorificare in cazul valorificării bunurilor. 
       
Prin proiect se reglementează faptul că în cazul popririi bancare contul de TVA al debitorului poate fi debitat cu toată suma existentă până la concurența sumei înscrisă în adresa de înființare a popririi asupra disponibilităților bănești; în cazul popririi asupra sumelor datorate debitorului de către terţi sau asupra sumelor pe care debitorul le are de încasat de la autorităţi sau instituţii publice, contul poate fi debitat cu TVA datorată debitorului, în baza relaţiilor comerciale existente între acesta şi terţul poprit sau autoritatea sau instituţia publică;  iar în cazul valorificării bunurilor, contul poate fi debitat cu TVA rezultată din valorificarea bunurilor.

Loading...
Comenteaza